FAQ - Ofte stillede spørgsmål om LEA

LEA (Leadership Equity Assessment) er et værktøj, der måler på 13 faktorer, som i høj grad har indflydelse på medarbejderes trivsel, fordi faktorerne fremmer engagement, samarbejdsevne og effektivitet i en organisatorisk enhed.

 

Udsagnene i spørgerammen er nøje valgt ud fra deres indvirkning på medarbejdernes rammevilkår for opgavevaretagelse.    

 

LEA er udviklet af to danske psykologer baseret på omfattende forskning inden psykisk arbejdsmiljø og motivation.

 

 

Fordi vi gerne vil forbedre vores rammer for trivsel, samarbejde, engagement og produktivitet

Fordi vi gerne vil have en kontinuerlig og konstruktiv dialog om vores vilkår og fordi det er en måde at holde fokus på det der er besluttet.

 

Fordi der er mange forskellige aktører, der er medansvarlige for, at den enkelte har optimale arbejdsvilkår, fx:

 

  • Mine kolleger

  • Mine interne samarbejdspartnere

  • Kunder

  • Min nærmeste leder

  • Den øverste ledelse

 

LEA er ikke en tilfredshedsmåling eller en ledermåling, men en måling af rammevilkårene på arbejdspladsen.  

 

Udsagnene retter sig mod de områder af de daglige arbejdsvilkår, som er særligt vigtige for medarbejdernes performance. Lederen er i sidste ende ansvarlig for arbejdsvilkårene, men vi er alle med til at påvirke vores omgivelser og rammer, som er resultatet af en fælles indsats.

 

Derfor er udsagnene eksempelvis udformet som: ”oplever du at få feedback”. Her er det ikke relevant, om det er fra lederen eller fra kollegaer, medarbejderen får feedback – blot om der er en oplevelse af et feedback-miljø.

Det er selvfølgelig lederens ansvar at sørge for rammerne, skabe kulturen, men alle i afdelingen har ansvar for at give hinanden feedback.

 

Den mest almindelige udfordring, vi har haft i forbindelse med opfølgning på de tidligere LEA resultater, er, at det viser sig i dialogmøderne, at medarbejderne har svaret ud fra nogle gange meget forskellige forståelser af udsagnene. Det er meningen for vi er ikke ens, det der fylder for den ene medarbejder. Det er nemlig i høj grad den efterfølgende dialog, som er med til at skabe gensidig forståelse af, hvad der betyder noget for de enkelte medarbejderes arbejdsmiljø.

 

I Spinoff har vi lavet en vejledning til at supplere spørgerammen, således at det er muligt som optakt til LEA-målingen at pejle sig ind på en fælles forståelse. Se vejledningen nedenfor.

 

Der følges op på resultaterne på alle niveauer af organisationen. Alle ledere får en rapport, en tilbagemelding og sparring omkring resultatet. I de enkelte afdelinger  afholdes dialogmøder.

Hvad er LEA for noget?

 

Hvorfor laver vi LEA målingen?

 

Hvorfor spørges der så bredt til, hvad ”folk på mit arbejde” gør, og hvad ”mit job” eller ”nogen” giver mulighed for?

 

 

Hvor kan jeg læse mere om, hvordan de enkelte udsagn skal forstås, hvis jeg er i tvivl ?

 

 

Hvordan følges der op på resultaterne af LEA målingen ?

 

Vi vil gerne hjælpe

Skriv til os og vi kontakter dig inden for 24 timer. Eller ring til os med det samme på +45 70 20 71 51

Spinoff ApS    I    Nordre Strandvej 119 C1    I    3150 Hellebæk    I    +45 70 20 71 51    I   info@spinoff.nu     I   CVR 35397604