e-asy 360 grader

Få en professionel performancemåling, der giver dig 360 graders indsigt til analyse og evaluering. 

Det kan være svært at skulle give andre direkte feedback, og der er der meget der ofte forbliver usagt. Som den der har behov for feedback, kan man derfor heller ikke arbejde målrettet på at styrke egen performance. Problemer kan forblive uberørte i årevis, og tappe en for både energi og arbejdsglæde. Easy360 er udviklet til at hjælpe andre med at give dig relevant feedback, så du kan arbejde målrettet og systematisk med at identificere styrker og udviklingsområder.

Egenskaber

Feedbackrapporten giver overblik over medarbejderes styrker og svagheder - set med de menneskers øjne, som har givet fokuspersonen feedback. Da disse mennesker samarbejder med vedkommende til daglig, giver rapporten en mere præcis tilbagemelding, end vedkommende før har modtaget.

Husk at feedback er baseret på andres opfattelse af en given adfærd. Altså på, hvordan andre oplever fokuspersonens adfærd set i en bestemt sammenhæng. Når den enkelte giver feedback, så ser de tingene fra egen synsvinkel - de er selv en del af billedet. En feedbackrapport er derfor hverken en objektiv beskrivelse eller sandheden - HUSK at læse feedbacken i den sammenhæng!

 

Medarbejderen/lederen kan være uenig feedbacken - men det ændrer ikke ved, at det er sådan andre oplever vedkommende.

Derfor har det heller ingen værdi at være uenig med andre i deres feedback. Brug i stedet feedbackrapporten, som
oplæg til en konstruktiv dialog med respondentererne.

Fordele

  • e-asy 360 er et fleksibelt værktøj til at lave måling af feedback og performance på en struktureret og professionel måde. Ved at sammenholde flere interessenters feedback i én og samme proces giver det et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og svagheder.

  • Værktøjet giver værdifuld viden til at vurdere, hvordan kolleger og ledere oplever hinandens styrker og udviklingspotentialer. Der er ingen begrænsninger i antal spørgsmål eller respondenter, og du kan enten selv skræddersy eller vælge prædefinerede spørgerammer. Derfor er det en evaluering og analyse, der giver et 360 graders billede.

Udbytter

  • Performance og udvikling

  • Medarbejder- og lederfeedback

  • Forandringsprocesser

  • Forbedring af samarbejdsrelationer

  • Effektmåling af uddannelse og udvikling

 
 

Priser

Planlægning af analyse...........................................................................................................

Pris pr. person der skal give feedback ..................................................................................

Tilbagemelding til kandidat/rapportmodtager........................................................................  Få tilbud ved flere rapporter.                                                                                               

1.950 kr.

450 kr.

2.950 kr.

 

Vi vil gerne hjælpe

Skriv til os og vi kontakter dig inden for 24 timer. Eller ring til os med det samme på +45 70 20 71 51

Spinoff ApS    I    Nordre Strandvej 119 C1    I    3150 Hellebæk    I    +45 70 20 71 51    I   info@spinoff.nu     I   CVR 35397604