top of page

Teamdiamanten

TeamDiamanten® er et struktureret visuelt værktøj til teamanalyse, teamtræning og teamudvikling.

TeamDiamantens® formål er at binde Jungs typologi, som denne kommer til udtryk gennem MBTI (Myers Briggs Type Indikator) eller JTI (Jungiansk Type Index), sammen med klassisk teamtænkning og teori.

egenskaber.gif

Egenskaber

TeamDiamanten® linker de 16 typer sammen i en model for systematisk problemløsning og giver overblik over balancer og ubalancer i sammensætningen af teamet.  

TeamDiamanten® fortæller, hvordan de 16 typer kan bringe hinandens bidrag og ressourcer i spil gennem 8 diamantfacetter eller roller.

 

TeamDiamanten® er først og fremmest et procesværktøj, der kan understøtte erkendelse om udviklingsbehov, samt skabe grobund for dialog omkring udnyttelse af eksisterende ressourcer og blinde pletter, såvel individuelt som i teamet.

Egenskaber
fordele.gif

Fordele

Giver et klart billede af de 16 typers bidrag til teamet

Identificerer visuelt mangler og styrker i teamet

udbytter_edited.png

Udbytter

  • Mere effektive udviklingstrategier for teams

  • Indsigt i hvordan typerne påvirker gruppedynamikken

  • Klarlægger forskellen på funktionernes ekstroverte og introverte version.

Fordele og udbytter
pris.gif

Pris

Efter tilbud

Pris
bottom of page