Teamdiamanten

TeamDiamanten® er et struktureret visuelt værktøj til teamanalyse, teamtræning og teamudvikling.

TeamDiamantens® formål er at binde Jungs typologi, som denne kommer til udtryk gennem MBTI (Myers Briggs Type Indikator) eller JTI (Jungiansk Type Index), sammen med klassisk teamtænkning og teori.

Teamdiamant - eksempel

Egenskaber

  • TeamDiamanten® linker de 16 typer sammen i en model for systematisk problemløsning og giver overblik over balancer og ubalancer i sammensætningen af teamet.  

  • TeamDiamanten® fortæller, hvordan de 16 typer kan bringe hinandens bidrag og ressourcer i spil gennem 8 diamantfacetter eller roller.

  • TeamDiamanten® er først og fremmest et procesværktøj, der kan understøtte erkendelse om udviklingsbehov, samt skabe grobund for dialog omkring udnyttelse af eksisterende ressourcer og blinde pletter, såvel individuelt som i teamet.

Fordele

  • Giver et klart billede af de 16 typers bidrag til teamet

  • Identificerer visuelt mangler og styrker i teamet

Udbytte

  • Mere effektive udviklingstrategier for teams

  • Indsigt i hvordan typerne påvirker gruppedynamikken

  • Klarlægger forskellen på funktionernes ekstroverte og introverte version.

Pris

Efter tilbud

Please reload

Vi vil gerne hjælpe

Skriv til os og vi kontakter dig inden for 24 timer. Eller ring til os med det samme på +45 70 20 71 51

Spinoff ApS    I    Nordre Strandvej 119 C1    I    3150 Hellebæk    I    +45 70 20 71 51    I   info@spinoff.nu     I   CVR 35397604