top of page

Decision Styles

Decision Styles™ afdækker lederes og ledergruppers foretrukne måder at træffe beslutninger på og sammenligner beslutningsstilen med en best-in-class profil for det pågældende lederniveau. Profilen viser både lederens indre og ydre profil.

Decision Styles - eksempel

Beslutningsstil Decision Styles

Decision Styles - profil eksempel

egenskaber.gif

Egenskaber

Decision Styles bygger på fire grundlæggende måder at tage beslutninger på.

Den giver dig indblik i og forståelse for hvordan du tager beslutninger sammen med andre og for dig selv. En ydre og indre beslutningsstil. Du får indblik i de væsentlige faktorer i beslutningstagning og i, hvordan ledelsesredskabet Decision Styles™ kan bidrage til at kvalificere disse beslutninger.

 

Du bliver  mere bevidste om, hvilke beslutningsvaner du skal tillægge dig, og hvilke beslutningsuvaner du skal give slip på for at blive en succes i lederrollen.

Kan med fordel også anvendes i ledergrupper der ønsker at optimere deres beslutningsproces.

Egenskaber
fordele.gif

Fordele

 • Giver et klart billede af den enkeltes måde at træffe beslutninger på.

 • Kan anvendes individuelt såvel som i grupper.

 • Kan hjælpe den enkelte leder eller hele ledergruppen med at blive mere effektive beslutningstagere.

Kan bruges til:​

 • Lederudvikling

 • Personlig udvikling

 • Talentvurdering

 • Lederevaluering

 • Rekruttering af ledere

 • Teambuilding i ledergrupper

 • Teambuilding i beslutningsfora/organisationsudvikling

udbytter_edited.png

Udbytter

 • Hjælper den enkelte leder eller hele ledergruppen med at blive mere effektive beslutningstagere.

 • Effektiv udvælgelse af den bedste interne eller eksterne lederkandidat til en given lederstilling

 • Styrke forberedelsen af ledertalenter på lederopgaven.

 • Klart billede af den enkelte lederes styrker og udfordringer i forbindelse med beslutninger.

Fordele og udbytter
Pris
pris.gif

Pris

Efter tilbud

bottom of page