LEA    Leadership Equity Assessment

TM

 Den enkelte leders evne til at få medarbejderne til at performe, har indflydelse på virksomhedens omsætning, produktivitet, talentudnyttelse og bundlinje. Leadership Equity Assessment™ (LEA) er et enkelt og letforståeligt dialogværktøj, som analyserer og måler ledernes og hele organisationens performance på 13 ledelseskompetencer.

LEA™  er et internationalt anerkendt og veldokumenteret ledelsesværktøj baseret på Gallups analyse af 1 mio. medarbejdere og 80.000 ledere.

Resultatgraf

Insights personprofil farver og fokus

Lederens selvevaluering/direkte referencer

Insights personprofil styrker ved de fire farver

Svar fordeling i afdelingen og organisationen

Organisatorisk overblik

Egenskaber

LEA består af 13 spørgsmål

 

Det tager ca 10 minutter for medarbejderne og lederne at svare. Alle medarbejdere svarer på et sæt spørgsmål og alle ledere svarer på et andet sæt spørgsmål. Lederne vil naturligvis også skulle svare, som medarbejdere i en hans/hendes leders afdeling. 

Hver leder modtager en rapport og en tilbagemelding det tager 1,5 - 2 timer

Der gennemføres en workshop for hver afdeling på 3 timer.

Fordele

 • Overblik over lederperformance
  Ledere, enheder eller den samlede organisation måles og sammenlignes på deres performance.

 • Udvikling 
  Optimering af ledernes evner til at prioritere udviklingsområder samt skabe klare og synlige handlingsplaner, der sætter fokus på fremadrettet udvikling.

 • Ejerskab 
  Større ansvar og engagement for udviklingen hos medarbejderne. Alle medarbejdere i en leders team involveres i udarbejdelsen af udviklingsmål og handlingsplan.

 • Fokus
  Målingerne foretages 4 gange over en 2-3 års periode for at bevare fokus på optimering og kunne dokumentere effekten af indsatserne.

 • Hurtige resultater – lavt tidsforbrug
  Hver LEA måling gennemføres på ca. 3 timer for hver medarbejdergruppe og 5-7 timer for hver leder. Output er en operationel handlingsplan.

Udbytte

LEA har positiv effekt på virksomhedens

 • Omsætning

 • Produktivitet

 • Talentudnyttelse

 • Kundeloyalitet

 • Medarbejderomsætning

Pris

Efter tilbud

Please reload

Vi vil gerne hjælpe

Skriv til os og vi kontakter dig inden for 24 timer. Eller ring til os med det samme på +45 70 20 71 51

Spinoff ApS    I    Nordre Strandvej 119 C1    I    3150 Hellebæk    I    +45 70 20 71 51    I   info@spinoff.nu     I   CVR 35397604