top of page

LEA    Leadership Equity Assessment

TM

 Den enkelte leders evne til at få medarbejderne til at performe, har indflydelse på virksomhedens omsætning, produktivitet, talentudnyttelse og bundlinje. Leadership Equity Assessment™ (LEA) er et enkelt og letforståeligt dialogværktøj, som analyserer og måler ledernes og hele organisationens performance på 13 ledelseskompetencer.

LEA™  er et internationalt anerkendt og veldokumenteret ledelsesværktøj baseret på Gallups analyse af 1 mio. medarbejdere og 80.000 ledere.

Resultatgraf

Insights personprofil farver og fokus

Lederens selvevaluering

direkte referencer

Insights personprofil styrker ved de fire farver

Svar fordeling i afdelingen

og organisationen

Organisatorisk overblik

egenskaber.gif

Egenskaber

LEA består af 13 spørgsmål

 

Det tager ca 10 minutter for medarbejderne og lederne at svare. Alle medarbejdere svarer på et sæt spørgsmål og alle ledere svarer på et andet sæt spørgsmål. Lederne vil naturligvis også skulle svare, som medarbejdere i en hans/hendes leders afdeling. 

Hver leder modtager en rapport og en tilbagemelding det tager 1,5 - 2 timer

Der gennemføres en workshop for hver afdeling på 3 timer.

Egenskaber
fordele.gif

Fordele

 • Overblik over lederperformance
  Ledere, enheder eller den samlede organisation måles og sammenlignes på deres performance.

 • Udvikling 
  Optimering af ledernes evner til at prioritere udviklingsområder samt skabe klare og synlige handlingsplaner, der sætter fokus på fremadrettet udvikling.

 • Ejerskab 
  Større ansvar og engagement for udviklingen hos medarbejderne. Alle medarbejdere i en leders team involveres i udarbejdelsen af udviklingsmål og handlingsplan.

 • Fokus
  Målingerne foretages 4 gange over en 2-3 års periode for at bevare fokus på optimering og kunne dokumentere effekten af indsatserne.

 • Hurtige resultater – lavt tidsforbrug
  Hver LEA måling gennemføres på ca. 3 timer for hver medarbejdergruppe og 5-7 timer for hver leder. Output er en operationel handlingsplan.

udbytter_edited.png

Udbytter

 • LEA har positiv effekt på virksomhedens

 • Omsætning

 • Produktivitet

 • Talentudnyttelse

 • Kundeloyalitet

 • Medarbejderomsætning

Fordele og udbytter
pris.gif

Pris

Prisen regnes ud fra antallet af ledere antallet af workshops og antallet af rapporter.

Pris
 • Hvorfor lave en LEA måling
  For at forbedre rammerne for trivsel, samarbejde, engagement og produktivitet. For at skabe en kontinuerlig og konstruktiv dialog om medarbejdernes vilkår for at skabe succes og fordi det er en måde at holde fokus på det, der er besluttet.
 • Hvad kræver det af tid?
  Det tager mellem 7 - 12 minutter for medarbejdere og ledere at svare på LEA undersøgelsen. Resultatet foreligger 2 dage efter at undersøgelsen er afsluttet. Ledere modtager en tilbagemelding og præsentation af resultatet på 1,5 time Medarbejderne gennemfører et arbejdsmøde på 3 timer, hvor resultatet bearbejdes og forankres i en konkret handlingsplan.
 • Er LEA en kulturmåling
  LEA måler hvordan medarbejderne oplever deres vilkår for at levere et godt stykke arbejde. LEA målingen skaber en dialog om mange parametre, der er med til at definere kulturen, så den kan godt træde i stedet for eller supplement til en kultur proces.
 • Hvordan følges der op på resultaterne af LEA målingen?
  Der følges op på resultaterne på alle niveauer af organisationen. Alle ledere får en rapport, en tilbagemelding og sparring omkring resultatet. I de enkelte afdelinger afholdes arbejdsmøder.
 • Hvorfor spørges så bredt til "folk" på mit arbejde?"
  Fordi der er mange forskellige aktører, der er medansvarlige for, at den enkelte har optimale arbejdsvilkår, fx: Mine kolleger Mine interne samarbejdspartnere Kunder Min nærmeste leder Den øverste ledelse LEA er ikke en tilfredshedsmåling eller en ledermåling, men en måling af rammevilkårene på arbejdspladsen. Udsagnene retter sig mod de områder af de daglige arbejdsvilkår, som er særligt vigtige for medarbejdernes performance. Lederen er i sidste ende ansvarlig for arbejdsvilkårene, men vi er alle med til at påvirke vores omgivelser og rammer, som er resultatet af en fælles indsats. Derfor er udsagnene eksempelvis udformet som: ”oplever du at få feedback”. Her er det ikke relevant, om det er fra lederen eller fra kollegaer, medarbejderen får feedback – blot om der er en oplevelse af et feedback-miljø. ​Det er selvfølgelig lederens ansvar at sørge for rammerne, skabe kulturen, men alle i afdelingen har ansvar for at give hinanden feedback.
 • Hvor kan jeg læse mere om, hvordan de enkelte spørgsmål skal forstås hvis jeg er i tvivl?"
  I forbindelse med opfølgning på LEA resultater, viser det sig nogle gange, at medarbejderne har svaret ud fra meget forskellige forståelser af udsagnene. Det er meningen for vi er ikke ens, det der fylder for den ene medarbejder. Det er nemlig i høj grad den efterfølgende dialog, som er med til at skabe gensidig forståelse af, hvad der betyder noget for de enkelte medarbejderes arbejdsmiljø. I Spinoff har vi lavet en vejledning til at supplere spørgerammen, således at det er muligt som optakt til LEA-målingen at pejle sig ind på en fælles forståelse af hvorfor. Kontakt os for vejledningen.
FAQs
bottom of page