INSIGHTS® – et værktøj til udvikling 

Opnå dybdegående indsigt i dine egne og dine kollegers præferencer og handlingsmønstre. Herigennem vil du blive bedre til at skabe stærke og effektive relationer til andre mennesker og samtidigt forbedre din evne til at forstå og tilpasse dig hverdagens mange udfordringer.

Egenskaber

Insights er først og fremmest et værktøj til udvikling. Insights tager udgangspunkt i Jungs Type Psykologi. Værktøjet har til formål at skabe øget indsigt og forståelse for egen og andre menneskers foretrukne måde at opfatte verden og den adfærd, der er knyttet dertil. Insights profilen er opdelt i fire primære farver, RØD, BLÅ, GUL og GRØN. 

Fordele

Enkle: Lette at forstå, så alle kan få gavn af redskaberne i dagligdagen

Universelle: Alle i din organisation kan få stort udbytte af dem

Øjenåbnende: Udvider din horisont og giver dig uvurderlig indsigt i dig selv og dine omgivelser

Anerkendende: Enhver succesfuld forandringsproces starter med et ønske om forandring. Vores tilgang bygger på at skabe en positiv indstilling til forandring hos den enkelte og i fællesskabet 

Udbytte

  • Bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer – både på individ- og gruppeniveau

  • Et godt udgangspunkt for udviklingsprocesser, kommunikation, ledertræning, karriereudvikling og teambuilding

  • Indblik i ledelses- og kommunikationsstile og konflikthåndtering

  • Positivt sprog som fremmer respekt og forståelsen af forskellighed 

Pris

Individuel profil, rapport og tilbagemeldingssamtale på 1,5 - 2 timer         kr.   4.000,-

Gruppetilbagemelding op til 14 personer, 4 timer                                       kr. 10.000,-

Individuel profil og rapport i forbindelse med gruppetilbagemelding         kr.   1.800,-

Please reload

Vi vil gerne hjælpe

Skriv til os og vi kontakter dig inden for 24 timer. Eller ring til os med det samme på +45 70 20 71 51

Spinoff ApS    I    Nordre Strandvej 119 C1    I    3150 Hellebæk    I    +45 70 20 71 51    I   info@spinoff.nu     I   CVR 35397604