top of page

INSIGHTS® – et værktøj til udvikling 

Opnå dybdegående indsigt i dine egne og dine kollegers foretrukne adfærd. Du/I vil blive bedre til at skabe stærke og respektfulde relationer til hinanden og samtidigt forbedre jeres evne til at forstå og navigere i hverdagens kommunikation og samarbejde. Kontaktformular til uforpligtende pris og oplæg.

Insights personprofil farver og fokus
Insights god dag dårlig dag
Insights personprofil roller
egenskaber.gif

Egenskaber

Insights er først og fremmest et værktøj til udvikling. Insights tager udgangspunkt i Jungs Type Psykologi. Værktøjet har til formål at skabe øget indsigt og forståelse for egen og andre menneskers foretrukne måde at opfatte verden og den adfærd, der er knyttet dertil. Insights profilen er opdelt i fire primære farver, RØD, BLÅ, GUL og GRØN.

fordele.gif

Fordele

 • Enkle: Lette at forstå, så alle kan få gavn af redskaberne i dagligdagen

 • Universelle: Alle i din organisation kan få stort udbytte af dem

 • Øjenåbnende: Udvider din horisont og giver dig uvurderlig indsigt i dig selv og dine omgivelser

 • Anerkendende: Enhver succesfuld forandringsproces starter med et ønske om forandring. Vores tilgang bygger på at skabe en positiv indstilling til forandring hos den enkelte og i fællesskabet

udbytter_edited.png

Udbytter

 • Bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer – både på individ- og gruppeniveau

 • Et godt udgangspunkt for udviklingsprocesser, kommunikation, ledertræning, karriereudvikling og teambuilding

 • Indblik i ledelses- og kommunikationsstile og konflikthåndtering

 • Positivt sprog som fremmer respekt og forståelsen af forskellighed 

Egenskaber
Fordele og udbytter
pris.gif

Priser

Når vi arbejder med profiler kan I vælge at give hver deltager en individuel tilbagemelding eller i kan få tilbagemelding som en gruppe.

 

Man kan ikke lave en profil uden tilbagemelding.

Udfyld kontaktdata nederst på siden og vi kontakter jer så I kan få den profil og proces der passer til jeres behov og økonomi.

Pri

 • Hvorfor lave en LEA måling
  For at forbedre rammerne for trivsel, samarbejde, engagement og produktivitet. For at skabe en kontinuerlig og konstruktiv dialog om medarbejdernes vilkår for at skabe succes og fordi det er en måde at holde fokus på det, der er besluttet.
 • Hvad kræver det af tid?
  Det tager mellem 7 - 12 minutter for medarbejdere og ledere at svare på LEA undersøgelsen. Resultatet foreligger 2 dage efter at undersøgelsen er afsluttet. Ledere modtager en tilbagemelding og præsentation af resultatet på 1,5 time Medarbejderne gennemfører et arbejdsmøde på 3 timer, hvor resultatet bearbejdes og forankres i en konkret handlingsplan.
 • Er LEA en kulturmåling
  LEA måler hvordan medarbejderne oplever deres vilkår for at levere et godt stykke arbejde. LEA målingen skaber en dialog om mange parametre, der er med til at definere kulturen, så den kan godt træde i stedet for eller supplement til en kultur proces.
 • Hvordan følges der op på resultaterne af LEA målingen?
  Der følges op på resultaterne på alle niveauer af organisationen. Alle ledere får en rapport, en tilbagemelding og sparring omkring resultatet. I de enkelte afdelinger afholdes arbejdsmøder.
 • Hvorfor spørges så bredt til "folk" på mit arbejde?"
  Fordi der er mange forskellige aktører, der er medansvarlige for, at den enkelte har optimale arbejdsvilkår, fx: Mine kolleger Mine interne samarbejdspartnere Kunder Min nærmeste leder Den øverste ledelse LEA er ikke en tilfredshedsmåling eller en ledermåling, men en måling af rammevilkårene på arbejdspladsen. Udsagnene retter sig mod de områder af de daglige arbejdsvilkår, som er særligt vigtige for medarbejdernes performance. Lederen er i sidste ende ansvarlig for arbejdsvilkårene, men vi er alle med til at påvirke vores omgivelser og rammer, som er resultatet af en fælles indsats. Derfor er udsagnene eksempelvis udformet som: ”oplever du at få feedback”. Her er det ikke relevant, om det er fra lederen eller fra kollegaer, medarbejderen får feedback – blot om der er en oplevelse af et feedback-miljø. ​Det er selvfølgelig lederens ansvar at sørge for rammerne, skabe kulturen, men alle i afdelingen har ansvar for at give hinanden feedback.
 • Hvor kan jeg læse mere om, hvordan de enkelte spørgsmål skal forstås hvis jeg er i tvivl?"
  I forbindelse med opfølgning på LEA resultater, viser det sig nogle gange, at medarbejderne har svaret ud fra meget forskellige forståelser af udsagnene. Det er meningen for vi er ikke ens, det der fylder for den ene medarbejder. Det er nemlig i høj grad den efterfølgende dialog, som er med til at skabe gensidig forståelse af, hvad der betyder noget for de enkelte medarbejderes arbejdsmiljø. I Spinoff har vi lavet en vejledning til at supplere spørgerammen, således at det er muligt som optakt til LEA-målingen at pejle sig ind på en fælles forståelse af hvorfor. Kontakt os for vejledningen.
Priser
FAQ
bottom of page