E-stimate – et værktøj til bedre samarbejde 

e-disc, e-interpersonal og e-fivefactor er professionelle personprofiler, der giver et indblik i en persons adfærd og præferencer. Det er et godt udgangspunkt for både individuel udvikling og teamudvikling.

Med dette profilværktøj kan man selv vælge, hvor meget i dybden man ønsker at gå.

Fra de fire farver i e-disc modellen til den helt store e-fivefactor.

Klik på billedet for at se en demo rapport

e-disc-2.png

e-disc

e-interpersonal.png

e-interpersonal

e-fivefactor_e-stimate_model-removebg-pr

e-fivefactor

egenskaber.gif

Egenskaber

Alt efter hvad I skal bruge profilerne til, og hvem de er målrettet, hjælper vi jer med at finde den rette til formålet.

e-disc er et simpelt profilværktøj, der anvendes til at klarlægge personlige præferencer og adfærdsmønstre. Værktøjet giver en overordnet forståelse af, hvordan en person agerer i forskellige situationer og sammen med andre mennesker. DISC er blevet et af verdens mest populære værktøjer til at lave personprofiler, fordi det er meget nemt at gå til. Systemet er på samme tid så simpelt, at en medarbejder hurtigt kan forstå sin egen profil samtidig med, at det er så kompleks, at det skaber meget præcise individuelle profiler ud fra besvarelserne.

e-interpersonal har flere nuancer end DISC. I profilen anvendes der, ligesom i e-disc profilen, de fire grundlæggende farver, men derudover vises der også otte karaktertræk, som hører under disse. Det giver markant flere nuancer, større dybde og dermed et klarer og mere nuanceret billede. Rapporterne er intuitive og brugervenlige, og teksterne er formidlet i et letforståeligt dagligdagssprog. Flere grafiske elementer er med til at give et hurtigt overblik og gør e-interpersonal let at anvende i en jobsamtale eller til en medarbejdersamtale.

e-fivefactor er vores mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk med dybdegående beskrivelser samt indsigt i skyggesider, integritet, succesfaktorer og risikofaktorer.

Profilen giver en bred viden om testpersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer. Derfor er e-fivefactor profilen særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau, hvor der ikke er råd til at sætte den forkerte kandidat på posten. Rapporten bruger grafiske elementer, som gør værktøjet let at arbejde med i praksis, selvom rapporten indeholder en meget stor informationsmængde om testpersonen.

fordele.gif

Fordele

 • Rapporterne er brugervenlige og relevante i forhold til dagligdagen.

 • Der bliver bl.a. brugt grafiske elementer, der gør resultaterne meget tydelige og farvesymbolikken, gør dem nemme at huske.

 • Uanset hvilken af e-stimates personprofiler du arbejder med, så indgår de fire farver: rød, gul, grøn og blå. Farverne skaber en hurtig forståelse og gør det let og overskueligt at arbejde med profilværktøjerne, uanset om formålet er rekruttering eller udvikling. Profilerne er delt op i fire farver, der hver især er knyttet til et adfærdsmønster.

 • Der er også adgang til en lang række udviklingsværktøjer og undervisningsmaterialer som fx teamhjul, feedbackkort, plakater mv. – så der for alvor skabes værdi og forankring i organisationen

udbytter_edited.png

Udbytter

 • Lederudvikling

 • Talentudvikling

 • Medarbejderudvikling

 • Mere kvalificeret rekruttering

 • Coaching og personlig udvikling

 • Karrierenavigering og karriereudvikling

 • Styrkelse af kommunikation og samarbejde

 • Salgstræning og kundehåndtering

 • Rekruttering på leder- og specialistniveau

 • Udvikling på ledelsesniveau

 • Afdækning af succesfaktorer

 • Identificering af risikofaktorer

 • Indsigt i skyggesider og integritet

 
 
pris.gif

Priser

Individuel profil, rapport og tilbagemeldingssamtale på 1 - 1,5 time

e-disc.....................................................................................................................................

e-interpersonal.......................................................................................................................

e-fivefactor (kun individuel tilbagemelding på denne profil).................................................                                                                                                              

Gruppetilbagemelding op til 14 personer, 4 timer ............................................................... Gruppetilbagemelding op til 14 personer, hel dag...............................................................

                                     

Individuel profil og rapport i forbindelse med gruppeproces                           

e-disc......................................................................................................................................

e-interpersonal........................................................................................................................

2.950 kr.

3.150 kr.

4.650 kr.

12.000 kr.

19.500 kr.

840 kr.

1.200 kr.

 

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor bruge personprofiler?


Personprofiler giver personlig indsigt så forskelle bliver vendt til fordele i mødet mellem mennesker. Det vil mindske risikoen for konflikter og samarbejdsproblemer. Forståelsen for andre typer kan styrke relationerne både i og udenfor virksomheden. Mennesker er forskellige. Vi har forskellige ambitioner, og vi motiveres af forskellige ting. Det der til gengæld er ens for alle mennesker er, at vi har en måde vi foretrækker at handle fremfor en anden (en præference). Bliver vi presset ind i en adfærd, der strider imod vores måde, kan det være ekstra krævende og til tider demotiverende.​To personer, der har forskellige præferencer, vil kunne supplere hinanden godt, det vil være let for dem at fordele opgaver men de vil potentielt set kunne både dræne hinanden for energi og skabe frustration hos hinanden.
Hvad kan vi bruge personprofiler til i afdelingen?


 • Tydeligt billede af afdelingens styrker og udfordringer.
 • Forbedre medarbejderes og lederes kommunikation og samarbejde.
 • Blive klogere på hvordan teams, afdelinger eller organisationer kan samarbejde på en mere effektiv måde
 • Optimére den personlige effektivitet.
 • Identificere styrker og hjælpe med at udarbejde en udviklingsstrategi, der er skræddersyet til hvert enkelt individ.​​
 • Vurdering af individuelle og kollektive styrker i forbindelse med udvikling af forretningskompetencer.​​
 • Selvindsigt og bevidsthed gør justeringer af uhensigtsmæssig adfærd lettere.
Hvad kan jeg bruge en personprofil til personligt?


 • Blive bevidst om egne styrker og udfordringer
 • Forstå dig selv og dine reaktioner
 • Udvikle dine samarbejdsevner
 • Forbedre dine kommunikative kompetencer
 • Skabe bedre personlige og professionelle relationer
 • Styrke din ledelsesevner
 • Forbedre dine evner til at håndtere modtand og konflikter
 • Øge din forståelse for andres motivation og adfærd
Hvordan kommer vi i gang?


 1. I kontakter os ved at klikke på nedenstående kontakt knap, eller sender en mail på info@spinoff.nu eller ringer på telefon: +45 70 20 71 51
 2. Vi aftaler et uforpligtende møde, hvor I fortæller om jeres situation og hvad I ønsker at få ud af at bruge personprofilerne samt hvilken ramme I har.
 3. Vi sender et oplæg, hvor vi beskriver processen og økonomien.
 4. Vi justerer og underskriver aftalen.
 5. Vi tager os af planlægning og gennemførsel efter aftale.
 6. Efter 100 dage evaluerer vi, om I fik det udbytte i ønskede.
Hvorfor ikke bare tage testen på nettet?


Du kan sagtens finde sider på nettet, som kan give dig en profil. Men uden den fornødne indsigt og forståelse for profilen, risikerer du at få en rigtig dårlig oplevelse. En oplevelse af at blive sat i bås, blive bekræftet i de overbevisninger du har om dig selv og andre. ​Bruger du derimod en der er akkrediteret i profilen, vil du få ny indsigt og forståelse, du vil blive bevidst om egne og andres styrker samt få mulighed for at bringe dine egne udfordringer i spil. Du vil også modtage en omfattende rapport som stærkt værktøj til din fremadrettede udvikling.​ Gratis profiler kan blive en rigtig dyr løsning.
Har man samme profil hele livet?


e-stimate er en profil der beskriver vores adfærd, det betyder at din profil vil forandre sig alt efter hvilken kontekst og situation du er i. Der kan være forskel på den profil du får hvis du har arbejdsfokus eller hvis du har privatfokus. Din profil vil typisk også ændre sig over tid.
Hvad kræver det af tid?


Som enkeltperson​ Det tager dig ca. 20 minutter at besvare profilen.Selve tilbagemeldingssamtalen tager 1,5 time. Det er her du får en indføring i profilen, forståelse for forskelligheder og hvilke styrker og udfordringer det medfører.​​​ Som organisation/virksomhed​ Det tager hver medarbejder 20 minutter at besvare profilen.Gruppetilbagemeldingen tager minimum en halv dag. Gruppen får et fælles sprog, de får lejlighed til at anerkende styrkerne i de forskellige profiler og relatere det til deres hverdag.
Hvilken type organisationer kan have glæde af at bruge personprofiler?


Alle organisationer og virksomheder, der har medarbejdere, kan have glæde af at lave personprofiler på både ledere og medarbejdere. Det styrker respekten og evnen til at bruge hinandens styrker.
Kan vi bruge personprofiler i dele af vores organisation?


I kan sagtens bruge personprofiler i en afdeling uden at gøre det i en anden. I skal dog være opmærksomme på at, idet det giver den pågældende afdeling et fælles sprog om forskelligheder, vil de øvrige afdelinger naturligt ikke forstå dette sprog. ​I nogle tilfælde kan det være smart at starte i en afdeling og lade effekten "smitte" af på de øvrige afdelinger. Det er nogle overvejelser vi drøfter med jer inden vi designer den bedste proces til jer.
Hvordan får vi personprofiler til at give værdi og bedre bundlinje?


Når I ofrer penge på at give medarbejderne den indstigt og forståelse som typeprofiler gør, er det vigtigt at I også prioriterer at følge op. Det er som et kørekort, man lærer ikke at køre bil hvis ikke man træner efter at man har fået kortet.
Hvordan informerer vi vores medarbejdere?


Det vigtigste er at kommunikere HVORFOR I vælger at introducere personprofiler. ​Vi deltager rigtig gerne på et leder eller medarbejder informationsmøde, hvor der kan stille spørgsmål til både værktøj og proces.​ I forbindelse med det online spørgeskema, er der også information om hvad de svarer på, hvad profilerne viser og praktisk information.​ Det er en god idé for lederen at holde sin dør åben.​ Alle medarbejdere vil have mulighed for at ringe til os hvis de har spørgsmål.​ Nogle mennesker bliver først rigtig rolige når vi er i gang.​ Det er yderst sjældent vi har oplevet modstand, efter at vi er gået i gang.
Hvad står farverne for?


Uanset hvilken af e-stimates personprofiler du arbejder med, så indgår de fire farver: rød, gul, grøn og blå. Farverne skaber en hurtig forståelse og gør det let og overskueligt at arbejde med profilværktøjerne, uanset om formålet er rekruttering eller udvikling. Profilerne er delt op i fire farver, der hver især er knyttet til et adfærdsmønster. Rød: Personer med markante røde personlighedstræk udstråler selvtillid og styrke. Den røde farve symboliserer handlekraft og selvfokus, og røde personer er især gode til at sætte gang i handlinger. De har derfor en tendens til at søge indflydelse på andre, positionere sig og er drevet af en målrettet, viljefast og resultatorienteret tilgang til sociale samspil. MEN på en dårlig dag kan personer med røde personlighedstræk fremstå dominante, arrogante, selviske, utålmodige, fortravlede og kortsigtede. Gul: Personer med markante gule personlighedstræk udstråler glæde og entusiasme. Den gule farve symboliserer udadvendthed og nytænkning, og gule personer er især gode til at bidrage til en god stemning og sætte skub i en kreativ proces. Gul drivkraft er et grundlag for en idérig, entusiastisk og kontaktsøgende tilgang til sociale samspil. MEN på en dårlig dag kan personer med gule personlighedstræk være hektiske, overfladiske og for snakkende. Derfor kan de opleves som letsindige, ustrukturede og hæmningsløse. Grøn: Personer med markante grønne personlighedstræk har fokus på sociale relationer og følelser, og de sikrer den gode stemning, og at der er tillidsfulde relationer og trivsel i en gruppe. Den grønne farve symboliserer følelsesorientering og fokus på andre. De har en loyal, forstående og hensynsfuld tilgang til sociale samspil. MEN på en dårlig dag kan personer med grøn personlighedstræk opleves som Godtroende, afventende og langsomme, endda ligefrem opgivende, undvigende og nærtagende. Blå: Personer med markante blå personlighedstræk er typisk mere introverte og eftertænksomme. De er gode til at have øje for detaljer og de er gode til at sikre en høj kvalitet. De skaber system i tingene og har styr på at lave orden og struktur. Den blå farve symboliserer tilbageholdenhed og kontrol. MEN på en dårlig dag kan personer med blå personlighedstræk være kølige, skeptiske og afvisende til det nærmest urokkelige, hvilket er et negativt udtryk for deres kontrollerende side.