top of page

e-stimate – et værktøj til bedre samarbejde 

e-disc, e-interpersonal og e-fivefactor er professionelle personprofiler, der giver et indblik i en persons adfærd.
Det er et godt udgangspunkt for både individuel udvikling og teamudvikling.

Med dette profilværktøj kan man selv vælge, hvor meget i dybden man ønsker at gå.

Fra de fire farver i e-disc modellen til den helt store e-fivefactor.

Klik på billedet for at se en demo rapport

E-stimate e-disc personprofil

e-disc

E-stimate - interpersonal person profil

e-interpersonal

E-stimate five factor personprofil

e-fivefactor

egenskaber.gif

Egenskaber

Alt efter hvad I skal bruge profilerne til, og hvem de er målrettet, hjælper vi jer med at finde den rette til formålet.

e-disc er et simpelt profilværktøj, der anvendes til at klarlægge personlige præferencer og adfærdsmønstre. Værktøjet giver en overordnet forståelse af, hvordan en person agerer i forskellige situationer og sammen med andre mennesker. DISC er blevet et af verdens mest populære værktøjer til at lave personprofiler, fordi det er meget nemt at gå til. Systemet er på samme tid så simpelt, at en medarbejder hurtigt kan forstå sin egen profil samtidig med, at det er så kompleks, at det skaber meget præcise individuelle profiler ud fra besvarelserne.

e-interpersonal har flere nuancer end DISC. I profilen anvendes der, ligesom i e-disc profilen, de fire grundlæggende farver, men derudover vises der også otte karaktertræk, som hører under disse. Det giver markant flere nuancer, større dybde og dermed et klarer og mere nuanceret billede. Rapporterne er intuitive og brugervenlige, og teksterne er formidlet i et letforståeligt dagligdagssprog. Flere grafiske elementer er med til at give et hurtigt overblik og gør e-interpersonal let at anvende i en jobsamtale eller til en medarbejdersamtale.

e-fivefactor er vores mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk med dybdegående beskrivelser samt indsigt i skyggesider, integritet, succesfaktorer og risikofaktorer.

Profilen giver en bred viden om testpersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer. Derfor er e-fivefactor profilen særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau, hvor der ikke er råd til at sætte den forkerte kandidat på posten. Rapporten bruger grafiske elementer, som gør værktøjet let at arbejde med i praksis, selvom rapporten indeholder en meget stor informationsmængde om testpersonen.

fordele.gif

Fordele

 • Rapporterne er brugervenlige og relevante i forhold til dagligdagen.

 • Der bliver bl.a. brugt grafiske elementer, der gør resultaterne meget tydelige og farvesymbolikken, gør dem nemme at huske.

 • Uanset hvilken af e-stimates personprofiler du arbejder med, så indgår de fire farver: rød, gul, grøn og blå. Farverne skaber en hurtig forståelse og gør det let og overskueligt at arbejde med profilværktøjerne, uanset om formålet er rekruttering eller udvikling. Profilerne er delt op i fire farver, der hver især er knyttet til et adfærdsmønster.

 • Der er også adgang til en lang række udviklingsværktøjer og undervisningsmaterialer som fx teamhjul, feedbackkort, plakater mv. – så der for alvor skabes værdi og forankring i organisationen

udbytter_edited.png

Udbytter

 • Lederudvikling

 • Talentudvikling

 • Medarbejderudvikling

 • Mere kvalificeret rekruttering

 • Coaching og personlig udvikling

 • Karrierenavigering og karriereudvikling

 • Styrkelse af kommunikation og samarbejde

 • Salgstræning og kundehåndtering

 • Rekruttering på leder- og specialistniveau

 • Udvikling på ledelsesniveau

 • Afdækning af succesfaktorer

 • Identificering af risikofaktorer

 • Indsigt i skyggesider og integritet

Egenskaber
Fordele og udbytter
pris.gif

Priser

Når vi arbejder med profiler kan I vælge at give hver deltager en individuel tilbagemelding eller i kan få tilbagemelding som en gruppe.

 

Man kan ikke lave en profil uden tilbagemelding.

 

Priserne afhænger også af hvilken profil i vælger, e-disc, e-interpersonal, e-fivefactor eller blot en teamprofil.

Udfyld kontaktdata nederst på siden og vi kontakter jer så I kan få den profil og proces der passer til jeres behov og økonomi.

Pri

Priser
 • Hvorfor lave en LEA måling
  For at forbedre rammerne for trivsel, samarbejde, engagement og produktivitet. For at skabe en kontinuerlig og konstruktiv dialog om medarbejdernes vilkår for at skabe succes og fordi det er en måde at holde fokus på det, der er besluttet.
 • Hvad kræver det af tid?
  Det tager mellem 7 - 12 minutter for medarbejdere og ledere at svare på LEA undersøgelsen. Resultatet foreligger 2 dage efter at undersøgelsen er afsluttet. Ledere modtager en tilbagemelding og præsentation af resultatet på 1,5 time Medarbejderne gennemfører et arbejdsmøde på 3 timer, hvor resultatet bearbejdes og forankres i en konkret handlingsplan.
 • Er LEA en kulturmåling
  LEA måler hvordan medarbejderne oplever deres vilkår for at levere et godt stykke arbejde. LEA målingen skaber en dialog om mange parametre, der er med til at definere kulturen, så den kan godt træde i stedet for eller supplement til en kultur proces.
 • Hvordan følges der op på resultaterne af LEA målingen?
  Der følges op på resultaterne på alle niveauer af organisationen. Alle ledere får en rapport, en tilbagemelding og sparring omkring resultatet. I de enkelte afdelinger afholdes arbejdsmøder.
 • Hvorfor spørges så bredt til "folk" på mit arbejde?"
  Fordi der er mange forskellige aktører, der er medansvarlige for, at den enkelte har optimale arbejdsvilkår, fx: Mine kolleger Mine interne samarbejdspartnere Kunder Min nærmeste leder Den øverste ledelse LEA er ikke en tilfredshedsmåling eller en ledermåling, men en måling af rammevilkårene på arbejdspladsen. Udsagnene retter sig mod de områder af de daglige arbejdsvilkår, som er særligt vigtige for medarbejdernes performance. Lederen er i sidste ende ansvarlig for arbejdsvilkårene, men vi er alle med til at påvirke vores omgivelser og rammer, som er resultatet af en fælles indsats. Derfor er udsagnene eksempelvis udformet som: ”oplever du at få feedback”. Her er det ikke relevant, om det er fra lederen eller fra kollegaer, medarbejderen får feedback – blot om der er en oplevelse af et feedback-miljø. ​Det er selvfølgelig lederens ansvar at sørge for rammerne, skabe kulturen, men alle i afdelingen har ansvar for at give hinanden feedback.
 • Hvor kan jeg læse mere om, hvordan de enkelte spørgsmål skal forstås hvis jeg er i tvivl?"
  I forbindelse med opfølgning på LEA resultater, viser det sig nogle gange, at medarbejderne har svaret ud fra meget forskellige forståelser af udsagnene. Det er meningen for vi er ikke ens, det der fylder for den ene medarbejder. Det er nemlig i høj grad den efterfølgende dialog, som er med til at skabe gensidig forståelse af, hvad der betyder noget for de enkelte medarbejderes arbejdsmiljø. I Spinoff har vi lavet en vejledning til at supplere spørgerammen, således at det er muligt som optakt til LEA-målingen at pejle sig ind på en fælles forståelse af hvorfor. Kontakt os for vejledningen.
FAQ
bottom of page