DISC – et værktøj til udvikling 

Opnå dybdegående indsigt i dine egne og dine kollegers præferencer og handlingsmønstre. Herigennem vil du blive bedre til at skabe stærke og effektive bånd til andre mennesker og samtidig forbedre din evne til at forstå og tilpasse dig hverdagens mange udfordringer.

egenskaber.gif

Egenskaber

DISC personanalyse er baseret på Mastons teori. Den viser en persons adfærd i forskellige kontekster og er derved velegnet til rekruttering såvel som medarbejderudvikling. DISC’s profilanalyse måler en persons adfærd på 4 beskrivende facetter: 
”D – Dominans, I – Indflydelse, S – Stabilitet, C - Tilpasningsdygtighed (Compliance)”. En DISC test giver svaret på, hvordan medarbejdere eller jobansøgere reagerer i specifikke situationer eller miljøer. Denne personanalyse fokuserer derved på adfærd og testbesvarelsen informerer om hver af de fire facetter.

 
fordele.gif

Fordele

 • Visuel: En model der er let at overføre til hverdagen, det er let at huske betydningen af de fire farver.

 • Praktisk: Analysen giver en praktisk orienteret handlingsplan for personens og gruppens udvikling.

 • Kan bruges til rekruttering: Den giver et billede af personens adfærd i en given kontekst.

 • Anerkendende: Alle fire farver har tilhørende styrker, det er vigtigt at anerkende styrkerne og ikke kun  fokusere på irritationsmomenter eller udfordringer.

 • Kan bruges til salg: Profilen kan bruges til analyse af kunder som kan være et stærkt værktøj til effektiv forberedelse.

udbytter_edited.png

Udbytter

 • Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre

 • Øget bevidsthed om egne og andres motivationsfaktorer

 • Personlig vurdering af stærke og svage sider hos sig selv

 • Synliggørelse af adfærd under pres

 • Trivsel og stress afklaring

 • Indsigt i hvordan andre oplever dig.

 • Rekruttere den rette person til rette job og få gode råd til hvordan man effektivt leder personen efterfølgende

 • Løse og forebygge team konflikter

 • Optimering af service processen og serviceoplevelsen hos dine kunder

 • Optimering af salgsprocessen og salgsdialogen

pris.gif

Priser

Individuel profil, rapport og tilbagemeldingssamtale på 1,5 - 2 timer

DISK .......................................................................................................................................

                                                                                                              

Gruppetilbagemelding op til 14 personer, 4 timer ............................................................... Gruppetilbagemelding op til 14 personer, hel dag...............................................................

                                     

Individuel profil og rapport i forbindelse med gruppeproces                           

DISK.......................................................................................................................................

3.150 kr.

 

12.000 kr.

19.500 kr.

1.200 kr.

 
 

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor bruge personprofiler?


Personprofiler giver personlig indsigt så forskelle bliver vendt til fordele i mødet mellem mennesker. Det vil mindske risikoen for konflikter og samarbejdsproblemer. Forståelsen for andre typer kan styrke relationerne både i og udenfor virksomheden.
Mennesker er forskellige. Vi har forskellige ambitioner, og vi motiveres af forskellige ting. Det der til gengæld er ens for alle mennesker er, at vi har en måde vi foretrækker at handle fremfor en anden (en præference). Bliver vi presset ind i en adfærd, der strider imod vores måde, kan det være ekstra krævende og til tider demotiverende.​To personer, der har forskellige præferencer, vil kunne supplere hinanden godt, det vil være let for dem at fordele opgaver men de vil potentielt set kunne både dræne hinanden for energi og skabe frustration hos hinanden.
Hvad kan vi bruge personprofiler til i afdelingen?


 • Tydeligt billede af afdelingens styrker og udfordringer.
 • Forbedre medarbejderes og lederes kommunikation og samarbejde.
 • Blive klogere på hvordan teams, afdelinger eller organisationer kan samarbejde på en mere effektiv måde
 • Optimére den personlige effektivitet.
 • Identificere styrker og hjælpe med at udarbejde en udviklingsstrategi, der er skræddersyet til hvert enkelt individ.​​
 • Vurdering af individuelle og kollektive styrker i forbindelse med udvikling af forretningskompetencer.​​
 • Selvindsigt og bevidsthed gør justeringer af uhensigtsmæssig adfærd lettere.
Hvad kan jeg bruge en personprofil til personligt?


 • Blive bevidst om egne styrker og udfordringer
 • Forstå dig selv og dine reaktioner
 • Udvikle dine samarbejdsevner
 • Forbedre dine kommunikative kompetencer
 • Skabe bedre personlige og professionelle relationer
 • Styrke din ledelsesevner
 • Forbedre dine evner til at håndtere modtand og konflikter
 • Øge din forståelse for andres motivation og adfærd
Hvordan kommer vi i gang?


 1. I kontakter os ved at klikke på nedenstående kontakt knap, eller sender en mail på info@spinoff.nu eller ringer på telefon: +45 70 20 71 51
 2. Vi aftaler et uforpligtende møde, hvor I fortæller om jeres situation og hvad I ønsker at få ud af at bruge personprofilerne samt hvilken ramme I har.
 3. Vi sender et oplæg, hvor vi beskriver processen og økonomien.
 4. Vi justerer og underskriver aftalen.
 5. Vi tager os af planlægning og gennemførsel efter aftale.
 6. Efter 100 dage evaluerer vi, om I fik det udbytte i ønskede.
Hvorfor ikke bare tage testen på nettet?


Du kan sagtens finde sider på nettet, som kan give dig en profil. Men uden den fornødne indsigt og forståelse for profilen, risikerer du at få en rigtig dårlig oplevelse. En oplevelse af at blive sat i bås, blive bekræftet i de overbevisninger du har om dig selv og andre. ​Bruger du derimod en der er akkrediteret i profilen, vil du få ny indsigt og forståelse, du vil blive bevidst om egne og andres styrker samt få mulighed for at bringe dine egne udfordringer i spil. Du vil også modtage en omfattende rapport som stærkt værktøj til din fremadrettede udvikling.​ Gratis profiler kan blive en rigtig dyr løsning.
Har man samme profil hele livet?


DISC er en profil der beskriver vores adfærd, det betyder at din profil vil forandre sig alt efter hvilken kontekst og situation du er i. Der kan være forskel på den profil du får hvis du har arbejdsfokus eller hvis du har privatfokus. Din profil vil typisk også ændre sig over tid.
Hvad kræver det af tid?


Som enkeltperson​ Det tager dig ca. 20 minutter at besvare profilen.Selve tilbagemeldingssamtalen tager 1,5 time. Det er her du får en indføring i profilen, forståelse for forskelligheder og hvilke styrker og udfordringer det medfører.​​​ Som organisation/virksomhed​ Det tager hver medarbejder 20 minutter at besvare profilen.Gruppetilbagemeldingen tager minimum en halv dag. Gruppen får et fælles sprog, de får lejlighed til at anerkende styrkerne i de forskellige profiler og relatere det til deres hverdag.
Hvilken type organisationer kan have glæde af at bruge personprofiler?


Alle organisationer og virksomheder, der har medarbejdere, kan have glæde af at lave personprofiler på både ledere og medarbejdere. Det styrker respekten og evnen til at bruge hinandens styrker.
Kan vi bruge personprofiler i dele af vores organisation?


I kan sagtens bruge personprofiler i en afdeling uden at gøre det i en anden. I skal dog være opmærksomme på at, idet det giver den pågældende afdeling et fælles sprog om forskelligheder, vil de øvrige afdelinger naturligt ikke forstå dette sprog. ​I nogle tilfælde kan det være smart at starte i en afdeling og lade effekten "smitte" af på de øvrige afdelinger. Det er nogle overvejelser vi drøfter med jer inden vi designer den bedste proces til jer.
Hvordan får vi personprofiler til at give værdi og bedre bundlinje?


Når I ofrer penge på at give medarbejderne den indstigt og forståelse som typeprofiler gør, er det vigtigt at I også prioriterer at følge op. Det er som et kørekort, man lærer ikke at køre bil hvis ikke man træner efter at man har fået kortet.
Hvordan informerer vi vores medarbejdere?


Det vigtigste er at kommunikere HVORFOR I vælger at introducere personprofiler. ​Vi deltager rigtig gerne på et leder eller medarbejder informationsmøde, hvor der kan stille spørgsmål til både værktøj og proces.​ I forbindelse med det online spørgeskema, er der også information om hvad de svarer på, hvad profilerne viser og praktisk information.​ Det er en god idé for lederen at holde sin dør åben.​ Alle medarbejdere vil have mulighed for at ringe til os hvis de har spørgsmål.​ Nogle mennesker bliver først rigtig rolige når vi er i gang.​ Det er yderst sjældent vi har oplevet modstand, efter at vi er gået i gang.