DISC – et værktøj til udvikling 

Opnå dybdegående indsigt i dine egne og dine kollegers præferencer og handlingsmønstre. Herigennem vil du blive bedre til at skabe stærke og effektive bånd til andre mennesker og samtidig forbedre din evne til at forstå og tilpasse dig hverdagens mange udfordringer.

Egenskaber

DISC personanalyse er baseret på Mastons teori. Den viser en persons adfærd i forskellige kontekster og er derved velegnet til rekruttering såvel som medarbejderudvikling. DISC’s profilanalyse måler en persons adfærd på 4 beskrivende facetter: ”D – Dominans, I – Indflydelse, S – Stabilitet, C - Tilpasningsdygtighed (Compliance)”. En DISC test giver svaret på, hvordan medarbejdere eller jobansøgere reagerer i specifikke situationer eller miljøer. Denne personanalyse fokuserer derved på adfærd og testbesvarelsen informerer om hver af de fire facetter.

Fordele

Visuel: En model der er let at overføre til hverdagen, det er let at

huske betydningen af de fire farver.

Praktisk: Analysen giver en praktisk orienteret handlingsplan for personens og gruppens udvikling.

Kan bruges til rekruttering: Den giver et billede af personens adfærd i en given kontekst.

Anerkendende: Alle fire farver har tilhørende styrker, det er vigtigt at anerkende styrkerne og ikke kun fokusere på irritationsmomenter eller udfordringer.

Kan bruges til salg: Profilen kan bruges til analyse af kunder som kan være et stærkt værktøj til effektiv forberedelse.

Udbytte

  • Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre

  • Øget bevidsthed om egne og andres motivationsfaktorer

  • Personlig vurdering af stærke og svage sider hos sig selv

  • Synliggørelse af adfærd under pres

  • Trivsel og stress afklaring

  • Indsigt i hvordan andre oplever dig.

  • Rekruttere den rette person til rette job og få gode råd til hvordan man effektivt leder personen efterfølgende

  • Løse og forebygge team konflikter

  • Optimering af service processen og serviceoplevelsen hos dine kunder

  • Optimering af salgsprocessen og salgsdialogen

Pris

Individuel profil, rapport og tilbagemeldingssamtale på 1,5 - 2 timer          kr.   3.150,-

 

 

Gruppetilbagemelding op til 14 personer, 4 timer                                           kr. 10.000,-

Individuel profil og rapport i forbindelse med gruppeproces                     kr.      950,-

Please reload

Vi vil gerne hjælpe

Skriv til os og vi kontakter dig inden for 24 timer. Eller ring til os med det samme på +45 70 20 71 51

Spinoff ApS    I    Nordre Strandvej 119 C1    I    3150 Hellebæk    I    +45 70 20 71 51    I   info@spinoff.nu     I   CVR 35397604