top of page

DISC – et værktøj til udvikling 

Opnå dybdegående indsigt i dine egne og dine kollegers præferencer og handlingsmønstre. Herigennem vil du blive bedre til at skabe stærke og effektive bånd til andre mennesker og samtidig forbedre din evne til at forstå og tilpasse dig hverdagens mange udfordringer.

Person profil DISC
Disc personprofil eller DISK
egenskaber.gif

Egenskaber

DISC personanalyse er baseret på Mastons teori. Den viser en persons adfærd i forskellige kontekster og er derved velegnet til rekruttering såvel som medarbejderudvikling. DISC’s profilanalyse måler en persons adfærd på 4 beskrivende facetter: 
”D – Dominans, I – Indflydelse, S – Stabilitet, C - Tilpasningsdygtighed (Compliance)”. En DISC test giver svaret på, hvordan medarbejdere eller jobansøgere reagerer i specifikke situationer eller miljøer. Denne personanalyse fokuserer derved på adfærd og testbesvarelsen informerer om hver af de fire facetter.

Egenskaber
fordele.gif

Fordele

 • Visuel: En model der er let at overføre til hverdagen, det er let at huske betydningen af de fire farver.

 • Praktisk: Analysen giver en praktisk orienteret handlingsplan for personens og gruppens udvikling.

 • Kan bruges til rekruttering: Den giver et billede af personens adfærd i en given kontekst.

 • Anerkendende: Alle fire farver har tilhørende styrker, det er vigtigt at anerkende styrkerne og ikke kun  fokusere på irritationsmomenter eller udfordringer.

 • Kan bruges til salg: Profilen kan bruges til analyse af kunder som kan være et stærkt værktøj til effektiv forberedelse.

udbytter_edited.png

Udbytter

 • Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre

 • Øget bevidsthed om egne og andres motivationsfaktorer

 • Personlig vurdering af stærke og svage sider hos sig selv

 • Synliggørelse af adfærd under pres

 • Trivsel og stress afklaring

 • Indsigt i hvordan andre oplever dig.

 • Rekruttere den rette person til rette job og få gode råd til hvordan man effektivt leder personen efterfølgende

 • Løse og forebygge team konflikter

 • Optimering af service processen og serviceoplevelsen hos dine kunder

 • Optimering af salgsprocessen og salgsdialogen

Fordele og udbytter
pris.gif

Priser

Når vi arbejder med profiler kan I vælge at give hver deltager en individuel tilbagemelding eller i kan få tilbagemelding som en gruppe.

 

Man kan ikke lave en profil uden tilbagemelding.

Udfyld kontaktdata nederst på siden og vi kontakter jer så I kan få den profil og proces der passer til jeres behov og økonomi.

Pri

Priser
 • Hvorfor lave en LEA måling
  For at forbedre rammerne for trivsel, samarbejde, engagement og produktivitet. For at skabe en kontinuerlig og konstruktiv dialog om medarbejdernes vilkår for at skabe succes og fordi det er en måde at holde fokus på det, der er besluttet.
 • Hvad kræver det af tid?
  Det tager mellem 7 - 12 minutter for medarbejdere og ledere at svare på LEA undersøgelsen. Resultatet foreligger 2 dage efter at undersøgelsen er afsluttet. Ledere modtager en tilbagemelding og præsentation af resultatet på 1,5 time Medarbejderne gennemfører et arbejdsmøde på 3 timer, hvor resultatet bearbejdes og forankres i en konkret handlingsplan.
 • Er LEA en kulturmåling
  LEA måler hvordan medarbejderne oplever deres vilkår for at levere et godt stykke arbejde. LEA målingen skaber en dialog om mange parametre, der er med til at definere kulturen, så den kan godt træde i stedet for eller supplement til en kultur proces.
 • Hvordan følges der op på resultaterne af LEA målingen?
  Der følges op på resultaterne på alle niveauer af organisationen. Alle ledere får en rapport, en tilbagemelding og sparring omkring resultatet. I de enkelte afdelinger afholdes arbejdsmøder.
 • Hvorfor spørges så bredt til "folk" på mit arbejde?"
  Fordi der er mange forskellige aktører, der er medansvarlige for, at den enkelte har optimale arbejdsvilkår, fx: Mine kolleger Mine interne samarbejdspartnere Kunder Min nærmeste leder Den øverste ledelse LEA er ikke en tilfredshedsmåling eller en ledermåling, men en måling af rammevilkårene på arbejdspladsen. Udsagnene retter sig mod de områder af de daglige arbejdsvilkår, som er særligt vigtige for medarbejdernes performance. Lederen er i sidste ende ansvarlig for arbejdsvilkårene, men vi er alle med til at påvirke vores omgivelser og rammer, som er resultatet af en fælles indsats. Derfor er udsagnene eksempelvis udformet som: ”oplever du at få feedback”. Her er det ikke relevant, om det er fra lederen eller fra kollegaer, medarbejderen får feedback – blot om der er en oplevelse af et feedback-miljø. ​Det er selvfølgelig lederens ansvar at sørge for rammerne, skabe kulturen, men alle i afdelingen har ansvar for at give hinanden feedback.
 • Hvor kan jeg læse mere om, hvordan de enkelte spørgsmål skal forstås hvis jeg er i tvivl?"
  I forbindelse med opfølgning på LEA resultater, viser det sig nogle gange, at medarbejderne har svaret ud fra meget forskellige forståelser af udsagnene. Det er meningen for vi er ikke ens, det der fylder for den ene medarbejder. Det er nemlig i høj grad den efterfølgende dialog, som er med til at skabe gensidig forståelse af, hvad der betyder noget for de enkelte medarbejderes arbejdsmiljø. I Spinoff har vi lavet en vejledning til at supplere spørgerammen, således at det er muligt som optakt til LEA-målingen at pejle sig ind på en fælles forståelse af hvorfor. Kontakt os for vejledningen.
FAQ
bottom of page