top of page

IQ-test

IQ-tests er en af de mest sikre metoder til at forudsige succes i en jobmæssig sammenhæng (Kahlke 2000).

 

Forskningen viser at personer med høj IQ-score lærer mere og hurtigere end personer med en lavere IQ-score. Jobs med betydelig kompleksitet stiller højere krav til intelligens og evnen til at lære, mens jobs med lavere kompleksitet og mere rutinemæssige opgaver stiller lavere krav til intelligens.

Anvendelsen af IQ-tests er derfor mest relevant i jobs med høje kognitive krav, mens behovet mindskes ved stillinger, hvor disse krav er lavere.

Evnen til at præstere afhænger dog også af andre faktorer end IQ såsom: Motivation, relationelle kompetencer, træning, hvile og centrale personlighedstræk, som samvittighedsfuldhed og målrettethed.

egenskaber.gif

Egenskaber

Med IQ Potential kan du selv vælge hvilke og hvor mange opgavesæt, du ønsker skal indgå i testen til kandidaten. Du kan altså selv skræddersy din IQ Potential til behovet.

 

Der er fire opgavesæt som du kan vælge frit imellem:

1. Abstrakt - Figurer
2. Analytisk - Talrækker
3. Aritmetisk - Regnefærdigheder
4. Verbal - Læse- og stavefærdigheder

Testens præcision bliver størst med alle 4 deltest - omkostningen er tidsforbruget.
Hvert opgavesæt tager cirka 12 minutter at besvare og en fuld IQ Potential tager cirka 45 minutter.

IQ-graf.jpg
fordele.gif

Fordele

  • IQ-potential er et profilværktøj, der måler det intelligensmæssige element af en testpersons potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave.

 

  • De opgaver, testpersonen stilles over for, giver en statistisk måling af centrale aspekter i forhold til testpersonens intelligens, kognitive kapacitet samt verbale og aritmetiske færdigheder. Testpersonen måles op imod en norm af besvarelser.

 

  • Testen giver en indikation på evnen til at absorbere og opfange information samt tilpasse sig skiftende betingelser og krav, løse problemer og behandle kompleks information. Evnen til at præstere inden for disse områder, har igennem omfattende forskning vist sig tæt forbundet med succesfuld jobpræstation.

udbytter_edited.png

Udbytter

Hvornår skal du lave en IQ-test?

Jobs med betydelig kompleksitet stiller højere krav til intelligens. Anvendelsen af IQ-tests viser sig derfor mest relevant i jobs med høje kognitive krav, mens behovet mindskes ved stillinger, hvor disse krav er lavere. Med IQ Potential kan du afdække de kognitive evner, der er nødvendige i stillingen

  • Rekruttering af akademikere

  • Rekruttering af specialister

  • Rekruttering af direktører

  • Rekruttering af ledere

 

pris.gif

Priser

Få et tilbud, man betaler kun for de opgavsæt man tilvælger.

Egenskaber
Fordele og udbytter
Pris
IQ-test.jpg
bottom of page