top of page

MBTI® trin I & II – et værktøj til selvindsigt 

MBTI® er et nyttigt redskab i forskellige udviklingsprocesser både i forhold til individuel udvikling som medarbejder og leder, men også i forhold til gruppeudvikling. Værktøjet har til formål at give selvindsigt og fremme forståelsen for, hvorfor vi som mennesker reagerer forskelligt i almindelige arbejdssituationer og under pres. MBTI® er langt mere end blot et spørgeskema om personlighed. De teoretiske rammer for MBTI-testen udgør et fælles sprog for forståelse og beskrivelse af de interpersonelle forskelle, der definerer os som individer.

Grafen ovenfor og de følgende beskrivelser giver information om din MBTI-profil. Dine fire foretrukne præferencer vises med en søjle hhv. mod den ene eller anden af præferencepolerne. Jo længere søjlen er, jo mere klart har du udtrykt den pågældende præference.

MBTI 2, eksempel på facetterne i ekstroversion og introversion dimensionen

egenskaber.gif

Egenskaber

MBTI® profilen er baseret på CG Jungs teori, den opererer med fire dimensioner og 8 præferencer, der danner 16 persontyper. MBTI II profilen nuancerer MBTI I profilen med 5 facetter for hver dimension. Se eksemplet til venstre.

 

Hvad er MBTI trin I? MBTI Trin I er en virkningsfuld og alsidig personlighedstypeprofil, der giver fundamentet for en dyb forståelse af personlig motivation og gruppeinteraktioner. Den kan anvendes til mange forskellige personlige og erhvervsmæssige formål og tages op igen og igen, efterhånden som der opstår nye udfordringer. MBTI-testene skalerbarhed og relevans for alle niveauer i organisationen sikrer et stort udbytte af investeringen på grund af de mange kvalitetssikrede indsigter, der opnås med et enkelt spørgeskema.

 

Hvad er MBTI trin II? MBTI trin II udnytter facetterne inden for hver præference fra trin 1 og kan fortælle, hvem man er. Det kan øge forståelsen af det unikke 'fingeraftryk' af individets personlighed og afsløre, hvad der adskiller ham/hende fra andre, når det gælder deres trin I-type. Resultatet er en særdeles personlig profil og udviklingsplan, der er perfekt til coaching, udarbejdelse af handlingsplaner og opbygning af sammenhængende teams.

Egenskaber
fordele.gif

Fordele

 • De begrebsmæssige rammer for MBTI giver en letforståelig og alligevel sofistikeret måde at forstå forskelle i personlighed på.​

 

 • Det har en påbevist effektivitet og fine resultater med mere end to millioner tests gennemført årligt.​

 • Det giver en stor indsigt og dermed ægte og varige ændringer i deres adfærd.​

 • Det er et internationalt anerkendt værktøj, som kan bruges på flere sprog samtidig.

udbytter_edited.png

Udbytter

 • Personlig og gruppeudvikling.

 • Forstå mere om foretrukket arbejdsmåde, og identificer hvordan denne udvikles til at være mere effektiv.

 • Teambuilding og gruppeudvikling.

 • Bevidstheden om gruppens arbejdsmåde øges. Dermed kan du forbedre gruppens kommunikation, problemløsning og beslutningstagning, tilskynde til værdsættelse af mangfoldighed og løse konflikter.

 • Organisatoriske forandringer.

 • Forstå, hvorfor personer reagerer forskelligt på forandringer, og hvordan man støtter dem gennem processen.

 • Forbedring af kommunikationen.

 • Hjælp andre med at forstå, hvordan man kommunikerer effektivt med forskellige mennesker og udvikler påvirknings- og overbevisningsevner.

Fordele og udbytter
pris.gif

Priser

Når vi arbejder med profiler kan I vælge at give hver deltager en individuel tilbagemelding eller i kan få tilbagemelding som en gruppe.

 

Man kan ikke lave en profil uden tilbagemelding.

 

Priserne afhænger også af hvilken profil i vælger MBTI I eller MBTI II

Udfyld kontaktdata nederst på siden og vi kontakter jer så I kan få den profil og proces der passer til jeres behov og økonomi.

Pri

 • Hvorfor lave en LEA måling
  For at forbedre rammerne for trivsel, samarbejde, engagement og produktivitet. For at skabe en kontinuerlig og konstruktiv dialog om medarbejdernes vilkår for at skabe succes og fordi det er en måde at holde fokus på det, der er besluttet.
 • Hvad kræver det af tid?
  Det tager mellem 7 - 12 minutter for medarbejdere og ledere at svare på LEA undersøgelsen. Resultatet foreligger 2 dage efter at undersøgelsen er afsluttet. Ledere modtager en tilbagemelding og præsentation af resultatet på 1,5 time Medarbejderne gennemfører et arbejdsmøde på 3 timer, hvor resultatet bearbejdes og forankres i en konkret handlingsplan.
 • Er LEA en kulturmåling
  LEA måler hvordan medarbejderne oplever deres vilkår for at levere et godt stykke arbejde. LEA målingen skaber en dialog om mange parametre, der er med til at definere kulturen, så den kan godt træde i stedet for eller supplement til en kultur proces.
 • Hvordan følges der op på resultaterne af LEA målingen?
  Der følges op på resultaterne på alle niveauer af organisationen. Alle ledere får en rapport, en tilbagemelding og sparring omkring resultatet. I de enkelte afdelinger afholdes arbejdsmøder.
 • Hvorfor spørges så bredt til "folk" på mit arbejde?"
  Fordi der er mange forskellige aktører, der er medansvarlige for, at den enkelte har optimale arbejdsvilkår, fx: Mine kolleger Mine interne samarbejdspartnere Kunder Min nærmeste leder Den øverste ledelse LEA er ikke en tilfredshedsmåling eller en ledermåling, men en måling af rammevilkårene på arbejdspladsen. Udsagnene retter sig mod de områder af de daglige arbejdsvilkår, som er særligt vigtige for medarbejdernes performance. Lederen er i sidste ende ansvarlig for arbejdsvilkårene, men vi er alle med til at påvirke vores omgivelser og rammer, som er resultatet af en fælles indsats. Derfor er udsagnene eksempelvis udformet som: ”oplever du at få feedback”. Her er det ikke relevant, om det er fra lederen eller fra kollegaer, medarbejderen får feedback – blot om der er en oplevelse af et feedback-miljø. ​Det er selvfølgelig lederens ansvar at sørge for rammerne, skabe kulturen, men alle i afdelingen har ansvar for at give hinanden feedback.
 • Hvor kan jeg læse mere om, hvordan de enkelte spørgsmål skal forstås hvis jeg er i tvivl?"
  I forbindelse med opfølgning på LEA resultater, viser det sig nogle gange, at medarbejderne har svaret ud fra meget forskellige forståelser af udsagnene. Det er meningen for vi er ikke ens, det der fylder for den ene medarbejder. Det er nemlig i høj grad den efterfølgende dialog, som er med til at skabe gensidig forståelse af, hvad der betyder noget for de enkelte medarbejderes arbejdsmiljø. I Spinoff har vi lavet en vejledning til at supplere spørgerammen, således at det er muligt som optakt til LEA-målingen at pejle sig ind på en fælles forståelse af hvorfor. Kontakt os for vejledningen.
Priser
FAQ
bottom of page