MBTI® trin I & II – et værktøj til selvindsigt 

MBTI® er et nyttigt redskab i forskellige udviklingsprocesser både i forhold til individuel udvikling som medarbejder og leder, men også i forhold til gruppeudvikling. Værktøjet har til formål at give selvindsigt og fremme forståelsen for, hvorfor vi som mennesker reagerer forskelligt i almindelige arbejdssituationer og under pres. MBTI® er langt mere end blot et spørgeskema om personlighed. De teoretiske rammer for MBTI-testen udgør et fælles sprog for forståelse og beskrivelse af de interpersonelle forskelle, der definerer os som individer.

Grafen ovenfor og de følgende beskrivelser giver information om din MBTI-profil. Dine fire foretrukne præferencer vises med en søjle hhv. mod den ene eller anden af præferencepolerne. Jo længere søjlen er, jo mere klart har du udtrykt den pågældende præference.

MBTI 2, eksempel på facetterne i ekstroversion og introversion dimensionen

egenskaber.gif

Egenskaber

MBTI® profilen er baseret på CG Jungs teori, den opererer med fire dimensioner og 8 præferencer, der danner 16 persontyper. MBTI II profilen nuancerer MBTI I profilen med 5 facetter for hver dimension. Se eksemplet til venstre.

 

Hvad er MBTI trin I? MBTI Trin I er en virkningsfuld og alsidig personlighedstypeprofil, der giver fundamentet for en dyb forståelse af personlig motivation og gruppeinteraktioner. Den kan anvendes til mange forskellige personlige og erhvervsmæssige formål og tages op igen og igen, efterhånden som der opstår nye udfordringer. MBTI-testene skalerbarhed og relevans for alle niveauer i organisationen sikrer et stort udbytte af investeringen på grund af de mange kvalitetssikrede indsigter, der opnås med et enkelt spørgeskema.

 

Hvad er MBTI trin II? MBTI trin II udnytter facetterne inden for hver præference fra trin 1 og kan fortælle, hvem man er. Det kan øge forståelsen af det unikke 'fingeraftryk' af individets personlighed og afsløre, hvad der adskiller ham/hende fra andre, når det gælder deres trin I-type. Resultatet er en særdeles personlig profil og udviklingsplan, der er perfekt til coaching, udarbejdelse af handlingsplaner og opbygning af sammenhængende teams.

 
fordele.gif

Fordele

 • De begrebsmæssige rammer for MBTI giver en letforståelig og alligevel sofistikeret måde at forstå forskelle i personlighed på.​

 

 • Det har en påbevist effektivitet og fine resultater med mere end to millioner tests gennemført årligt.​

 • Det giver en stor indsigt og dermed ægte og varige ændringer i deres adfærd.​

 • Det er et internationalt anerkendt værktøj, som kan bruges på flere sprog samtidig.

udbytter_edited.png

Udbytter

 • Personlig og gruppeudvikling.

 • Forstå mere om foretrukket arbejdsmåde, og identificer hvordan denne udvikles til at være mere effektiv.

 • Teambuilding og gruppeudvikling.

 • Bevidstheden om gruppens arbejdsmåde øges. Dermed kan du forbedre gruppens kommunikation, problemløsning og beslutningstagning, tilskynde til værdsættelse af mangfoldighed og løse konflikter.

 • Organisatoriske forandringer.

 • Forstå, hvorfor personer reagerer forskelligt på forandringer, og hvordan man støtter dem gennem processen.

 • Forbedring af kommunikationen.

 • Hjælp andre med at forstå, hvordan man kommunikerer effektivt med forskellige mennesker og udvikler påvirknings- og overbevisningsevner.

 
pris.gif

Priser

Individuel profil, rapport og tilbagemeldingssamtale på 1,5 - 2 timer

MBTI I ...................................................................................................................................

MBTI II ..................................................................................................................................                                                                                                               

Gruppetilbagemelding op til 14 personer, 4 timer ...............................................................

                                     

Individuel profil og rapport i forbindelse med gruppeproces                           

MBTI I ...................................................................................................................................

MBTI II .................................................................................................................................. 

3.150 kr.

3.500 kr.

 

12.000 kr.

1.200 kr.

1.450 kr.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor bruge personprofiler?


Personprofiler giver personlig indsigt så forskelle bliver vendt til fordele i mødet mellem mennesker. Det vil mindske risikoen for konflikter og samarbejdsproblemer. Forståelsen for andre typer kan styrke relationerne både i og udenfor virksomheden. Mennesker er forskellige. Vi har forskellige ambitioner, og vi motiveres af forskellige ting. Det der til gengæld er ens for alle mennesker er, at vi har en måde vi foretrækker at handle fremfor en anden (en præference). Bliver vi presset ind i en adfærd, der strider imod vores måde, kan det være ekstra krævende og til tider demotiverende.​To personer, der har forskellige præferencer, vil kunne supplere hinanden godt, det vil være let for dem at fordele opgaver men de vil potentielt set kunne både dræne hinanden for energi og skabe frustration hos hinanden.
Hvad kan vi bruge personprofiler til i afdelingen?


 • Tydeligt billede af afdelingens styrker og udfordringer.
 • Forbedre medarbejderes og lederes kommunikation og samarbejde.
 • Blive klogere på hvordan teams, afdelinger eller organisationer kan samarbejde på en mere effektiv måde
 • Optimére den personlige effektivitet.
 • Identificere styrker og hjælpe med at udarbejde en udviklingsstrategi, der er skræddersyet til hvert enkelt individ.​​
 • Vurdering af individuelle og kollektive styrker i forbindelse med udvikling af forretningskompetencer.​​
 • Selvindsigt og bevidsthed gør justeringer af uhensigtsmæssig adfærd lettere.
Hvad kan jeg bruge en personprofil til personligt?


 • Blive bevidst om egne styrker og udfordringer
 • Forstå dig selv og dine reaktioner
 • Udvikle dine samarbejdsevner
 • Forbedre dine kommunikative kompetencer
 • Skabe bedre personlige og professionelle relationer
 • Styrke din ledelsesevner
 • Forbedre dine evner til at håndtere modtand og konflikter
 • Øge din forståelse for andres motivation og adfærd
Hvordan kommer vi i gang?


 1. I kontakter os ved at klikke på nedenstående kontakt knap, eller sender en mail på info@spinoff.nu eller ringer på telefon: +45 70 20 71 51
 2. Vi aftaler et uforpligtende møde, hvor I fortæller om jeres situation og hvad I ønsker at få ud af at bruge personprofilerne samt hvilken ramme I har.
 3. Vi sender et oplæg, hvor vi beskriver processen og økonomien.
 4. Vi justerer og underskriver aftalen.
 5. Vi tager os af planlægning og gennemførsel efter aftale.
 6. Efter 100 dage evaluerer vi, om I fik det udbytte i ønskede.
Hvorfor ikke bare tage testen på nettet gratis?


Du kan sagtens finde sider på nettet, som kan give dig en profil. Men uden den fornødne indsigt og forståelse for profilen, risikerer du at få en rigtig dårlig oplevelse. En oplevelse af at blive sat i bås, blive bekræftet i de overbevisninger du har om dig selv og andre. ​Bruger du derimod en der er akkrediteret i profilen, vil du få ny indsigt og forståelse, du vil blive bevidst om egne og andres styrker samt få mulighed for at bringe dine egne udfordringer i spil. Du vil også modtage en omfattende rapport som stærkt værktøj til din fremadrettede udvikling.​ Gratis profiler kan blive en rigtig dyr løsning.
Hvad kræver det af tid?


Som enkeltperson​ Det tager dig ca. 20 minutter at besvare profilen.Selve tilbagemeldingssamtalen tager 1,5 time. Det er her du får en indføring i profilen, forståelse for forskelligheder og hvilke styrker og udfordringer det medfører.​​​ Som organisation/virksomhed​ Det tager hver medarbejder 20 minutter at besvare profilen.Gruppetilbagemeldingen tager minimum en halv dag. Gruppen får et fælles sprog, de får lejlighed til at anerkende styrkerne i de forskellige profiler og relatere det til deres hverdag.
Hvilken type organisationer kan have glæde af at bruge personprofiler?


Alle organisationer og virksomheder, der har medarbejdere, kan have glæde af at lave personprofiler på både ledere og medarbejdere. Det styrker respekten og evnen til at bruge hinandens styrker.
Kan vi bruge personprofiler i dele af vores organisation?


I kan sagtens bruge personprofiler i en afdeling uden at gøre det i en anden. I skal dog være opmærksomme på at, idet det giver den pågældende afdeling et fælles sprog om forskelligheder, vil de øvrige afdelinger naturligt ikke forstå dette sprog. ​I nogle tilfælde kan det være smart at starte i en afdeling og lade effekten "smitte" af på de øvrige afdelinger. Det er nogle overvejelser vi drøfter med jer inden vi designer den bedste proces til jer.
Hvordan får vi personprofiler til at give værdi og bedre bundlinje?


Når I ofrer penge på at give medarbejderne den indstigt og forståelse som typeprofiler gør, er det vigtigt at I også prioriterer at følge op. Det er som et kørekort, man lærer ikke at køre bil hvis ikke man træner efter at man har fået kortet.
Har man samme profil hele livet?


MBTI er en profil der beskriver vores præferencer, det har været forsøgt at bevise om de var medfødte eller ej. Det er en vanskelig opgave. Det man kan sige er dog at man udvikler sin type.​ Store livskriser kan påvirke vores type. ​Når vi oplever at vi er anderledes end da vi var yngre, kan det være et udtryk for at vi har udviklet vores type og ikke ændret den.
Hvordan informerer vi vores medarbejdere?


Det vigtigste er at kommunikere HVORFOR I vælger at introducere personprofiler. ​Vi deltager rigtig gerne på et leder eller medarbejder informationsmøde, hvor der kan stille spørgsmål til både værktøj og proces.​ I forbindelse med det online spørgeskema, er der også information om hvad de svarer på, hvad profilerne viser og praktisk information.​ Det er en god idé for lederen at holde sin dør åben.​ Alle medarbejdere vil have mulighed for at ringe til os hvis de har spørgsmål.​ Nogle mennesker bliver først rigtig rolige når vi er i gang.​ Det er yderst sjældent vi har oplevet modstand, efter at vi er gået i gang.