MBTI® trin I & II – et værktøj til selvindsigt 

MBTI® er et nyttigt redskab i forskellige udviklingsprocesser både i forhold til individuel udvikling som medarbejder og leder, men også i forhold til gruppeudvikling. Værktøjet har til formål at give selvindsigt og fremme forståelsen for, hvorfor vi som mennesker reagerer forskelligt i almindelige arbejdssituationer og under pres. MBTI® er langt mere end blot et spørgeskema om personlighed. De teoretiske rammer for MBTI-testen udgør et fælles sprog for forståelse og beskrivelse af de interpersonelle forskelle, der definerer os som individer.

Grafen ovenfor og de følgende beskrivelser giver information om din MBTI-profil. Dine fire foretrukne præferencer vises med en søjle hhv. mod den ene eller anden af præferencepolerne. Jo længere søjlen er, jo mere klart har du udtrykt den pågældende præference.

MBTI 2, eksempel på facetterne i ekstroversion og introversion dimensionen

Egenskaber

MBTI® profilen er baseret på CG Jungs teori, den opererer med fire dimensioner og 8 præferencer, der danner 16 persontyper. MBTI II profilen nuancerer MBTI I profilen med 5 facetter for hver dimension. Se eksemplet til venstre.

 

Hvad er MBTI trin I? MBTI Trin I er en virkningsfuld og alsidig personlighedstypeprofil, der giver fundamentet for en dyb forståelse af personlig motivation og gruppeinteraktioner. Den kan anvendes til mange forskellige personlige og erhvervsmæssige formål og tages op igen og igen, efterhånden som der opstår nye udfordringer. MBTI-testene skalerbarhed og relevans for alle niveauer i organisationen sikrer et stort udbytte af investeringen på grund af de mange kvalitetssikrede indsigter, der opnås med et enkelt spørgeskema.

 

Hvad er MBTI trin II? MBTI trin II udnytter facetterne inden for hver præference fra trin 1 og kan fortælle, hvem man er. Det kan øge forståelsen af det unikke 'fingeraftryk' af individets personlighed og afsløre, hvad der adskiller ham/hende fra andre, når det gælder deres trin I-type. Resultatet er en særdeles personlig profil og udviklingsplan, der er perfekt til coaching, udarbejdelse af handlingsplaner og opbygning af sammenhængende teams.

Fordele

 • De begrebsmæssige rammer for MBTI giver en letforståelig og alligevel sofistikeret måde at forstå forskelle i personlighed på.

 • Det har en påbevist effektivitet og fine resultater med mere end to millioner tests gennemført årligt.

 • Det giver en stor indsigt og dermed ægte og varige ændringer i deres adfærd.

 • Det er et internationalt anerkendt værktøj, som kan bruges på flere sprog samtidig.

Udbytte

 • Personlig og gruppeudvikling.

 • Forstå mere om foretrukket arbejdsmåde, og identificer hvordan denne udvikles til at være mere effektiv.

 • Teambuilding og gruppeudvikling.

 • Bevidstheden om gruppens arbejdsmåde øges. Dermed kan du forbedre gruppens kommunikation, problemløsning og beslutningstagning, tilskynde til værdsættelse af mangfoldighed og løse konflikter.

 • Organisatoriske forandringer.

 • Forstå, hvorfor personer reagerer forskelligt på forandringer, og hvordan man støtter dem gennem processen.

 • Forbedring af kommunikationen.

 • Hjælp andre med at forstå, hvordan man kommunikerer effektivt med forskellige mennesker og udvikler påvirknings- og overbevisningsevner.

Pris

Individuel profil, rapport og tilbagemeldingssamtale på 1,5 - 2 timer

MBTI I                                                                                       kr.    3.150,-

MBTI II                                                                                                                 kr.    3.500,-

 

Gruppetilbagemelding op til 14 personer, 4 timer                                       kr. 10.000,-

Individuel profil og rapport i forbindelse med gruppeproces                           

MBTI I                                                                                        kr.      950,-

MBTI II                                                                                       kr.   1.300,-

Please reload

Vi vil gerne hjælpe

Skriv til os og vi kontakter dig inden for 24 timer. Eller ring til os med det samme på +45 70 20 71 51

Spinoff ApS    I    Nordre Strandvej 119 C1    I    3150 Hellebæk    I    +45 70 20 71 51    I   info@spinoff.nu     I   CVR 35397604