top of page

JTI – et værktøj til personlig udvikling 

Jungiansk Typeindekser et værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt, individuelt såvel som i grupper. Jungiansk Typeindeks giver et godt afsæt i arbejdet med personlig udvikling, ledertræning og udvikling, teambuilding, konfliktløsning, forandringsprocesser og lignende udviklingsprocesser.

egenskaber.gif

Egenskaber

JTI profilen er baseret på CG Jungs teori. En JTI profil er et profilværktøj, der fokuserer på menneskers præferencer. Det vil sige: Individets foretrukne måde at agere på i livet. Den indikerer en persons præference inden for 4 forskellige dimensioner og 8 præferencer, der danner 16 persontyper. (se profileksemplet til venstre).

Tegn jeres team ind i en typetabel
JTI profil eksempel
fordele.gif

Fordele

 • Med JTI profiler anerkendes dine styrker, samtidig med at mulige udfordringer identificeres.

 • Øget selvforståelse

 • JTI profilen et stærkt værktøj til at sætte ord på personlige præferencer i arbejdssammenhænge, så du kommer tættere på arbejdsopgaver, der matcher dine behov.

 • Det er en anerkendt profil, der bruges på mange lederuddannelser

 • Det er et internationalt anerkendt værktøj, som kan bruges på flere sprog samtidig. 

udbytter_edited.png

Udbytter

Individuelt udbytte af JTI profilen​

    ​

 • Selvindsigt - styrker og udfordringer

    

 • Større forståelse for hvordan du og andre indgår i samspil

 • Lettere at være objektiv i konflikter

 • Forståelse for egen og andres kilde til arbejdsglæde og overskud

 • Godt udgangspunkt for personlig udvikling​

Udbytter for organisationen/teamet

 • Bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer - både på individ- og gruppeniveau

 • Et godt udgangspunkt for udviklingsprocesser kommunikation, ledertræning, karriereudvikling og teambuilding

 • Indblik i ledelses- og kommunikationsstile og konflikthåndtering

 • En mere konstruktiv og respektfuld kultur

Egenskaber
Fordele og udbytter
 • Hvorfor lave en LEA måling
  For at forbedre rammerne for trivsel, samarbejde, engagement og produktivitet. For at skabe en kontinuerlig og konstruktiv dialog om medarbejdernes vilkår for at skabe succes og fordi det er en måde at holde fokus på det, der er besluttet.
 • Hvad kræver det af tid?
  Det tager mellem 7 - 12 minutter for medarbejdere og ledere at svare på LEA undersøgelsen. Resultatet foreligger 2 dage efter at undersøgelsen er afsluttet. Ledere modtager en tilbagemelding og præsentation af resultatet på 1,5 time Medarbejderne gennemfører et arbejdsmøde på 3 timer, hvor resultatet bearbejdes og forankres i en konkret handlingsplan.
 • Er LEA en kulturmåling
  LEA måler hvordan medarbejderne oplever deres vilkår for at levere et godt stykke arbejde. LEA målingen skaber en dialog om mange parametre, der er med til at definere kulturen, så den kan godt træde i stedet for eller supplement til en kultur proces.
 • Hvordan følges der op på resultaterne af LEA målingen?
  Der følges op på resultaterne på alle niveauer af organisationen. Alle ledere får en rapport, en tilbagemelding og sparring omkring resultatet. I de enkelte afdelinger afholdes arbejdsmøder.
 • Hvorfor spørges så bredt til "folk" på mit arbejde?"
  Fordi der er mange forskellige aktører, der er medansvarlige for, at den enkelte har optimale arbejdsvilkår, fx: Mine kolleger Mine interne samarbejdspartnere Kunder Min nærmeste leder Den øverste ledelse LEA er ikke en tilfredshedsmåling eller en ledermåling, men en måling af rammevilkårene på arbejdspladsen. Udsagnene retter sig mod de områder af de daglige arbejdsvilkår, som er særligt vigtige for medarbejdernes performance. Lederen er i sidste ende ansvarlig for arbejdsvilkårene, men vi er alle med til at påvirke vores omgivelser og rammer, som er resultatet af en fælles indsats. Derfor er udsagnene eksempelvis udformet som: ”oplever du at få feedback”. Her er det ikke relevant, om det er fra lederen eller fra kollegaer, medarbejderen får feedback – blot om der er en oplevelse af et feedback-miljø. ​Det er selvfølgelig lederens ansvar at sørge for rammerne, skabe kulturen, men alle i afdelingen har ansvar for at give hinanden feedback.
 • Hvor kan jeg læse mere om, hvordan de enkelte spørgsmål skal forstås hvis jeg er i tvivl?"
  I forbindelse med opfølgning på LEA resultater, viser det sig nogle gange, at medarbejderne har svaret ud fra meget forskellige forståelser af udsagnene. Det er meningen for vi er ikke ens, det der fylder for den ene medarbejder. Det er nemlig i høj grad den efterfølgende dialog, som er med til at skabe gensidig forståelse af, hvad der betyder noget for de enkelte medarbejderes arbejdsmiljø. I Spinoff har vi lavet en vejledning til at supplere spørgerammen, således at det er muligt som optakt til LEA-målingen at pejle sig ind på en fælles forståelse af hvorfor. Kontakt os for vejledningen.
pris.gif

Priser

Når vi arbejder med profiler kan I vælge at give hver deltager en individuel tilbagemelding eller i kan få tilbagemelding som en gruppe.

 

Man kan ikke lave en profil uden tilbagemelding.

Udfyld kontaktdata nederst på siden og vi kontakter jer så I kan få den profil og proces der passer til jeres behov og økonomi.

Pri

Priser
FAQ
bottom of page