JTI – et værktøj til personlig udvikling 

Jungiansk Typeindekser et værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt, individuelt såvel som i grupper. Jungiansk Typeindeks giver et godt afsæt i arbejdet med personlig udvikling, ledertræning og udvikling, teambuilding, konfliktløsning, forandringsprocesser og lignende udviklingsprocesser.

Egenskaber

JTI profilen er baseret på CG Jungs teori. En JTI profil er et profilværktøj, der fokuserer på menneskers præferencer. Det vil sige: Individets foretrukne måde at agere på i livet. Den indikerer en persons præference inden for 4 forskellige dimensioner og 8 præferencer, der danner 16 persontyper. (se profileksemplet til venstre).

Fordele

 • Med JTI profiler anerkendes dine styrker, samtidig med at mulige udfordringer identificeres.

 • Øget selvforståelse

 • JTI profilen et stærkt værktøj til at sætte ord på personlige præferencer i arbejdssammenhænge, så du kommer tættere på arbejdsopgaver, der matcher dine behov.

 • Det er en anerkendt profil, der bruges på mange lederuddannelser

 • Det er et internationalt anerkendt værktøj, som kan bruges på flere sprog samtidig. 

Udbytte

​Individuelt udbytte af JTI profilen​

 • Selvindsigt - styrker og udfordringer 

 • Større forståelse for hvordan du og andre indgår i samspil

 • Lettere at være objektiv i konflikter

 • Forståelse for egen og andres kilde til arbejdsglæde og overskud

 • Godt udgangspunkt for personlig udvikling

Udbytter for organisationen/teamet

 • Bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer - både på individ- og gruppeniveau

 • Et godt udgangspunkt for udviklingsprocesser kommunikation, ledertræning, karriereudvikling og teambuilding

 • Indblik i ledelses- og kommunikationsstile og konflikthåndtering

 • En mere konstruktiv og respektfuld kultur.

Pris

Individuel profil, rapport og tilbagemeldingssamtale på 1,5 - 2 timer            kr.  3.150,-

 

Gruppetilbagemelding op til 14 personer, 4 timer                                          kr. 10.000,-

Individuel profil og rapport i forbindelse med gruppeproces                         kr.     950,-

Please reload

Vi vil gerne hjælpe

Skriv til os og vi kontakter dig inden for 24 timer. Eller ring til os med det samme på +45 70 20 71 51

Spinoff ApS    I    Nordre Strandvej 119 C1    I    3150 Hellebæk    I    +45 70 20 71 51    I   info@spinoff.nu     I   CVR 35397604