top of page

VORES TILGANG

Succesfulde forløb tager afsæt i et godt forarbejde. Vi designer processer efter, hvad du ønsker at opnå med dem, hvilket afsæt du har og om der er nogle værktøjer, der er relevante at bruge. Vi har i nedenstående udformet en procesbeskrivelse - og vi hjælper hele vejen!

VISION

At leve er at udvikle sig, at blive klogere på sig selv og sine omgivelser.
At få indsigten til at kunne åbne op for eget menneskelige potentiale.
At evne, at omsætte denne viden og indsigt til handling og adfærd, bør være en menneskeret.

MISSION

Vi vil gøre vores kunder bedre til det de gør, gennem indsigt, bevidste valg og træning.
Vi vil hjælpe organisationer, ledere, afdelinger, grupper, teams og medarbejdere med at slippe deres potentiale fri.

VORES VÆRDIER

Nysgerrige; Vi har et åbent sind overfor de personer, udfordringer og dilemmaer vi møder.
Vi leder efter andres gode intentioner i deres adfærd og stiller spørgsmål. Vi bruger selv den viden vi har om psykologiske forskelle i mennesker i vores relationer til kunder og samarbejdspartnere.

Derfor elsker vi at få feedback.

Nærvær: Vi er tilstede i det vi laver og arbejder hele tiden for at skabe værdifulde relationer og lærende øjeblikke.

Ordentlige: Vi stræber efter at drive en ordentlig forretning, hvor troværdighed, loyalitet og fortrolighed er i højsædet. Vi tager gerne nye udfordringer, men siger fra hvis formålet er udenfor vores kompetence.

For os er ordenlighed også at turde sige det, der er svært, når det er der læringen er.

Det første møde er et uforpligtende møde, hvor vi stiller spørgsmål, og afdækker hvad du ønsker at opnå med processen.

 

Hvad er situationen, hvilken historik er relevant at tage højde for og eventuelle hensyn, som vi bør kende.

 

Hvad er dine succeskriterier, forventninger samt den tidsmæssige og økonomiske ramme for processen.

På vores andet møde præsenteres du for den proces, som vi har designet til opgaven. Vi præsenterer tidsplanen og økonomien i projektet. Eventuelle justeringer foretages.

Derefter indgås aftale.

Processen kan vare alt fra en halv dag til flere år med løbende aktiviteter. 

Erfaringer viser, at den reelle forandring/udvikling sker, når der trænes mellem procesdagene.

 

Vi anbefaler at læringen trænes over tid.

Efter afslutningen af processen afholder vi inden for en 2 ugers periode et evalueringsmøde eller samtale, hvor vi evaluerer, om de kortsigtede succeskriterier er blevet opfyldt.

Effektevaluering

For at kunne støtte optimalt i processen, der er igangsat, mødes vi efter 100 dage. Vi gør status på, hvordan det er gået, siden vi afsluttede processen og hvad der eventuelt er behov for fremadrettet. 

1

Vores første møde

2

Præsentation og aftale

3

Gennemførsel

4

Evaluering og effekt

bottom of page