top of page

Kollegial supervision

Det er i samspillet mellem fælles interesser og erfaringsudveksling, at optimal læring blandt jeres medarbejderne opstår.

Det er i samspillet mellem fælles interesser og erfaringsudveksling, at optimal læring blandt jeres medarbejderne opstår. Derfor er Kollegial Supervision for et professionelt team, der har med komplekse problemstillinger og dilemmaer at gøre, et fremragende valg. Kollegial Supervision er et professionelt udviklingsrum, hvor der arbejdes med fagpersonlige relevante spørgsmål. Der er fokus på sparring, praksisøvelser, cases og temaer, som tager udgangspunkt i jeres hverdag og problemstillinger.  Den enkelte får også luft for sine frustrationer og dermed får sat ord på det, der er vanskeligt forbundet med sine arbejdsopgaver.

Der er også en økonomisk og udviklingsmæssig gevinst ved at tilbyde Kollegial Supervision. I får konstant sat lup på jeres faglighed og får sparring og værktøjer samt et professionelt rum til vidensdeling som er en gevinst for hele jeres organisation.

Der vil være fokus på at klæde teamet på så de selv kan facilitere en Kollegial Supervisions-proces. Derudover trænes teamet til selv at planlægge og facilitere supervisions-processer for at sikre at alle medarbejderne får den nødvendig sparring og diskussion løbende.

  • I får en introduktion til supervisionsmetoden og en samtale-model I kan arbejde ud fra.

  • Træning i at skabe et struktureret og effektivt supervisionsrum.

  • Jeres team bliver indført i at kunne facilitere fremtidige supervisions-møder på egen hånd.

  • Træning i aktiv lytning og hvordan man tackler bekymringer professionelt, omsorgsfuldt og nænsomt.

Indhold

  • Teamet får udviklet deres faglighed og refleksion

  • Løfter trivslen og engagementet

  • Fastholder systematisk fokus og vidensdeling

  • Forebygger stress og mindsker sygemeldinger

Udbytte

Grupper med svære og udfordrende opgaver eller direkte kontakt med kunder, klienter, patienter eller borgere.

 

Det kan være hotlines, kundecentre, sygeplejersker, pædagoger , sagsbehandlere og konsulenter samt andre faggrupper der har brug for en ventil og et sted at få vendt de svære problemstillinger der selvsagt følger med jobbet.

Det kan også være et tværfagligt team eller en ledergruppe som ønsker forløb eller uddannelse i kollegial supervision

Målgruppe

bottom of page