top of page
Female Lecturer

Styrk din rolle som facilitator også i det virtuelle rum

Få mere ud af de møder eller processer du faciliterer på kortere tid. Dette kursus tager udgangspunkt i facilitering som et arbejdesredskab med særligt fokus på, hvordan du planlægger og faciliterer forskellige typer af mødeaktiviteter. Du får et godt udgangspunkt for at facilitere aktiviteter, der involverer mødets interessenter på en effektiv måde, når viden skal skabes eller deles.

 

Facilitering er at gøre det lettere for en forsamlet gruppe mennesker at udrette det, den ønsker. Det indebærer bl.a. forståelse for gruppen, at kunne udarbejde agendaer, der understøtter formål og udvælge de rette metoder, der gør at gruppen når målet.

 

Vi kan ikke direkte overføre vores viden og kompetencer fra facilitering af fysiske møder og processer til virtuelle møder og processer. I det fysiske møde er det lettere at læse den nonverbale kommunikation, derfor stiller det større krav til dig som facilitator og til designet af mødet.

 

Kurset vil sondre mellem virtuelle processer og processer med fremmøde, så du både får indsigt og mulighed for at arbejde med dine egne styrker og udfordringer i forhold til faciliteringsrollen på begge områder.

Form

Første dag gennemføre vi fysisk og anden dag foregår virtuelt, så du kan se metoden i praksis. Begge dage på kurset veksler mellem øvelser, oplæg og refleksioner, hvor facilitering relateres konkret til egen praksis.

Dag 1 (Fuld dag)

 • Faciliteringsrollen

 • Den motivationsskabende og effektive facilitering

 • Grundlæggende faciliteringsmetoder

 • Planlægning af proces og form i relation til formål og deltagerkreds.

 • Idéudvikling og kreative teknikker

 • Dos and don’ts ved tavlemøder, scrum møder, idéudviklingsprocesser etc.

 • Faciliteringens kommunikative kompetencer, som aktiv lytning, effektive spørgsmål, spejling og feedback.

 • Interventionsteknikker, etik og konflikter i facilitering

Indhold
Dag 1

 • Forstå din rolle som facilitator, hvor er dine styrker og udfordringer

 • Brugbar og effektiv procesmodel som er anvendelig for både store og små processer

 • Styrket dine kommunikationskompetencer

 • Blive bedre til at tilpasse din form efter mødet formål, funktion og type

 • Blik for hvad der fremmer effektiv facilitering med høj kvalitet i output

 • Skærpelse af din rolle som mødeleder og facilitator

 • Idékatalog til forskellige faciliteringsformater

 • Indsigt i disciplinen at facilitere virtuelle møder

 • Konkrete værktøjer til virtuel facilitering

Udbytte

Dag 2 (Fuld dag)

 • Virtuelle platforme

 • Styrker og udfordringer i virtuel facilitering

 • Design af virtuelle møder og processer.
  Målsætning, opstart, aktivering af deltagere, pauser, opsummering og afslutning.

 • Forberedelse, agenda, indkaldelse og rammesætning

 • Grundlæggende facilitering af virtuelle møder

 • Introduktion og afprøvning af tekniske proces værktøjer til kommunikation og samarbejde

Indhold
Dag 2

Kan laves som internt åbent eller lukket kursus

Ledere, projektledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter etc.

Alle typer organisationer uanset størrelse og branche

 

Ingen forudgående forudsætninger er nødvendige

Målgruppe

bottom of page