top of page

Konflikthåndtering

Ønsker du som leder at styrke din egen eller afdelingens evne til at håndtere uoverensstemmelser eller konflikter så giver det resultater at arbejde målrettet med det.

 

Hjemme eller på arbejdspladsen kommer et individs behov og værdier uvægerligt i konflikt med andres behov og værdier. Nogle konflikter er relativt små, lette at håndtere og overskue. Mens andre konflikter er større og kræver en løsningsstrategi.

 

At kunne løse konflikter er en af de vigtigste grundlæggende

sociale færdigheder et menneske kan have. Og den kan trænes og læres. 

 

Vores forløb kan være individuel træning af den enkelte leders konflikthåndteringsevne eller for grupper målrettet specifikke situationer.

 • Indblik i konflikters dna

 • Refleksion over egen praksis

 • Gennemgang af konflikthåndteringstile og personlig test

 • Træning og øvelser

 • Personlig handlingsplan

Indhold skræddersyes til jeres situation.

Indhold

 • Konkrete værktøjer og indsigt

 • Træning og træningsplan

 • Konflikter vil fylde mindre i din bevidsthed

 • Ved at arbejde med konflikthåndtering kan I med træning vende konflikter til udvikling 

 • I kan minimere tidsspilde

 • Styrke jeres resultater og samarbejde

 • Stærkere forhandlingsevne

Udbytte

Alle ledere og ledergrupper

Alle typer organisationer uanset størrelse og branche

 

Ingen forudgående forudsætninger er nødvendige

Målgruppe

bottom of page