top of page

Facilitering - 2 dages kurser

Styrk din rolle som facilitator

Er du den, der planlægger og faciliterer forskellige typer af møder og workshops på dit arbejde?

Dette kursus tager udgangspunkt i facilitering som et arbejdsredskab med særligt fokus på, hvordan du planlægger og faciliterer forskellige typer af mødeaktiviteter. Du får et godt udgangspunkt for at facilitere aktiviteter der, involverer mødets interessenter på en effektiv måde, når viden skal skabes eller deles. 

 

Facilitering som værktøj

Du får en indføring i en simpel planlægningsmodel, som gør dig i stand til at designe og lede fx beslutningsmøder, idéworkshops, planlægningsworkshops, statusmøder, reviews, leverandørmøder, tavlemøder, virtuelle møder mm.

 

Du får et godt afsæt til at forstå mekanismerne bag idéudvikling, involvering og beslutningprocesser, når mødets interessenter samles. Du prøver også forskellige involveringsteknikker der afspejler mødets formål og deltagerkreds.

26. til 27. oktober 2020 i København

Deltagelse for medlemmer af Dansk IT kr. 10.500,- ekskl. moms

Deltagelse uden medlemskab af Dansk IT kr. 12.085,- ekkl. moms

Kurset udbydes i samarbejde med

Dansk IT

eller send en mail til Marie Rohrsted

mr@spinoff.nu

 • Den motivationsskabende og effektive facilitering 

 • Planlægning af proces og form i relation til formål og deltagerkreds

 • Åbning og lukning af møder – og at sætte scene og sikre de næste skridt

 • Interventionsteknikker, etik og konflikter i facilitering

 • Idéudvikling og kreative teknikker

 • Ledelse af kick-off, tavlemøder og virtuelle møder

 • Udvikling af egen facilitatorrolle

Indhold

 • Sondring mellem forskellige mødetyper og –former

 • Blik for hvad der fremmer effektiv facilitering med høj kvalitet i output

 • Skærpelse af din rolle som mødeleder og facilitator 

 • Idékatalog til forskellige faciliteringsformater

 • Den gode åbning og lukning af møder og processer

Udbytte

Kurset henvender sig til dig, der skal lede et møde, workshop, projekt eller en process.

 

Det kan være du står og faciliterer møder, beslutningsmøder, idéudviklingsprocesser, tavlemøder osv.

Målgruppe

Underviser
Tine Hessner.jpg

Tine Hessner

Tine er en erfaren proceskonsulent og facilitator med solid erfaring fra den offentlige og private sektor. Hun er en sparringspartner, der afkoder og arbejder i øjenhøjde på organisationens præmisser. Tine har et særligt blik for krydsfeltet mellem strategier, adfærdsdesign og forandringsledelse og ser projektledelse som drivkraft til organisatorisk udvikling. Tine er bl.a certificeret indenfor Thomas PPA, Belbin, MBTI, JTI, Teamkompasset, FIRO-B, OPQ32 m.fl.

bottom of page