top of page

Kommunikation og samarbejde

i projekter - 2 dage

Ledelse af projektteams

Som leder eller medlem af et projektteam skal du samarbejde med mange forskellige mennesker både internt og eksternt i din virksomhed. Din succes afhænger meget af teamets motivation, evne til at samarbejde mod et fælles mål med korte deadlines samt forståelse og respekt for de afhængigheder, der er i leverancerne.

 

Dette kursus tager udgangspunkt i projektet som arbejdsform med særligt fokus på, hvordan du tilrettelægger kommunikationen og samarbejdet.

 

Styrk samarbejdet med effektiv kommunikation 

Du får en indføring i typeforståelse, som kan give dig et fremragende afsæt til at forstå mange af de forskelle, modsætninger, misforståelser og konflikter, der kan opstå i projektteams.

 

Få redskaber til at udvikle et effektivt samarbejde i teamet, drage fordel af hinandens styrker, imødegå potentielle svagheder og maksimere hver teammedlems bidrag til samarbejdet.

 

Styrk din evne til at motivere og engagere deltagere. Få konkrete værktøjer til at skabe en fælles forståelses- og referenceramme, som vil gøre det lettere når der skal kommunikeres mål og metoder.

Vejledende priser (op til ca. 15 personer pr. hold):

1/2 dag (ca. 4 timer) kr. 12.000,- ekskl. moms

1 dag (ca. 8 timer) kr. 20.000,- ekskl. moms

Beskrivelsen af kurset ovenfor gælder for 2 kursusdage. Indhold og varighed tilpasses efter behov.

 • Indsigt i persontyper - Forstå hvorfor nogle reagerer som de gør, og hvad kan du gøre 

 • Indsigt i kommunikationens spilleregler

 • Indsigt i konflikter og modstand mod forandringer

 • Motiverende ledelse - sådan opnår du en effektiv projektgruppe

 • Roller og ansvar i projektteam

 • Din rolle som leder af projektet/teamet

 • At skabe ejerskab blandt teamets medlemmer

Indhold

 • Få indsigt i egen kommunikation og hvordan du undgår at blive misforstået

 • Fordelene ved teamets forskelligheder, og hvordan du kan udnytte dette som en styrke 

 • Hvordan du kan håndtere teammedlemmer, som ikke fungerer i gruppen.

 • Hvordan du får andre til at involvere og engagere sig

 • Indsigt i teamarbejde og arbejdsglæde - hvad hæmmer og hvad fremmer?

 • Nødvendigheden af, at få andre til at ”skinne”

Udbytte

Kurset henvender sig til dig som arbejder med eller i projektteams i hverdagen fx i rollen som:

 • Projektleder

 • Forretningsudvikler

 • It-chef

 • Projektkoordinator

 • It-medarbejder

 • HR-medarbejder

Målgruppe

bottom of page