top of page

MUS proces

Har organisationen brug for at strømline og ensrette MUS processen, så det bliver en værdifuld samtale både for medarbejderen og virksomheden? Det er ikke nogen nyhed, at 80% af alle ledere oplever, at den tid de investerer i MUS, ikke står mål med udbyttet, og mange medarbejdere oplever MUS som spild af tid. 

Ved at gøre afdække det ønskede udbytte af udviklingssamtaler øges værdien markant.

Formålet med at designe en professionel MUS proces er at sikre:

 • Medarbejdermotivation og udvikling

 • Mere engagerede og anerkendte medarbejdere

 • Bedre performance

 • Ensartet behandling af medarbejdere, uanset leder

 • Øge medarbejdernes indsigt og forståelse for organisationens retning fremadrettet

 • Støtte organisationen i at arbejde i samme retning og understøtte visionen

Erfaring viser, at en samtale om udvikling én gang årligt skal suppleres med statusmøder og opfølgning for at sikre optimal realisering af medarbejdernes fulde potentiale. 

Vi designer MUS processer, der tager afsæt i følgende værdier:

 

 

Organisationen kan få hjælp til:

 • Procesdesign

 • Involvering af nøglepersoner

 • Information af medarbejdere

 • Udformning af materialer

 • Træning af ledere

 • Udvælgelse af MUS system, hvis der skal sættes strøm til

Book et gratis møde og lær mere om udbyttet af en struktureret MUS proces.

Enkelt

Værdi-skabende

Støttende

bottom of page