top of page

Ledelses- og kulturmåling

Er der brug for at tage temperaturen på organisation? Få et overblik over hvordan medarbejderne oplever deres vilkår for at udføre deres arbejde.

 

Er der brug for et regelmæssigt fokus på og dialog om udvikling? Så er Leadership Equity Assessment (LEA) et stærkt strategisk værktøj. Med LEA™ får du et billede af, hvor lederen skal udvikle sine ledelseskompetencer, hvor teamet skal ændre kultur og vaner, og hvor organisationen skal sætte ind for at sikre effektivitet og dermed engagement.

Ledere skaber resultater gennem andre mennesker, nøglen til performance management ligger i at vide, hvordan disse mennesker oplever deres vilkår for at skabe resultater, og hvad de mener der skal til for at deres potentiale bliver udløst. 

Med udgangspunkt i en LEA™ måling af organisationens 13 vigtigste performancedrivere gennemføres en dialogbaseret proces, hvor ledere og medarbejdere identificerer, hvilke aspekter af arbejdet og samarbejdet, der skal bevares, og hvilke der skal forbedres.

På bare 3 timer og 10 minutter har hver afdeling kvalificeret deres svar og udarbejdet en handlingsplan for den kommende periode, som sikrer en bedre performance.

De 13 områder i LEA™, er baseret på 1 million medarbejdere og 80000 lederes svar og performance. 

 

LEA kan også benyttes som effektmålingsværktøj, før og efter gennemført lederuddannelse.

LEA huset

DRIVE

4. Har jeg indflydelse

5. Er mit arbejde meningsfuldt

6. Mestrer jeg noget

UDVIKLING

7. Inspirerer vi hinanden

8. Drøfter jeg min udvikling

9. Anvender vi ny viden

RELATIONER

10. Behandler vi hinanden med respekt?

11. Er der følgeskab?

12. Er vi hjælpsomme?

FUNDAMENT

  1. Bruger vi vores styrker?

  2. Anerkendelse og feedback?

  3. Ved vi hvad der forventes?

  4. Har vi de ressourcer vi har brug for?

bottom of page