top of page

Persontyper og ledelse

Ønsker du at styrke kommunikationen, samarbejdet og relationerne i din afdeling eller virksomhed? Har du medarbejdere du ikke kan knække koden til? Eller har du udfordringer med kulturen? Så er typeforståelsen et stærkt ledelsesværktøj.

Typeforståelsen giver indsigt i vores menneskelige forskelle og ligheder, det skaber en forståelse for dig selv og andre. Ved at forstå hvordan din adfærd påvirker andre kan du som rollemodel lettere skabe den kultur du ønsker.

 

Som ledelsesværktøj er det et middel til at øge trivslen og skabe bedre resultater.

Valg af personprofil

Der er mange validerede profiler på markedet, valget af profil afhænger meget af hvem der skal bruge resultatet og til hvad. Der er også ganske stor prisforskel på profilerne. Når man vælger en profil til en leder har det ikke så stor betydning, men hvis man som de fleste får lyst til at bruge det i hele organisationen som fællessprog, så kan det have stor betydning for den samlede investering.

 

Vi hjælper jer gerne med et overblik og solidt beslutningsgrundlag. Læs mere om personprofiler, og hvad de kan.

Hvis du eller I allerede har personprofiler?

Vi bruger gerne evt. eksisterende profiler, hvis de ikke er alt for gamle. De fleste profiler gælder kun et år.

 • Personprofil

 • Individuel rapport

 • Typers betydning for:

  • Kommunikation

  • Samarbejde

  • Ledelse af andre

  • Motivation

  • Demotivation

 • Tilbagemeldingssamtale med fokus på dine styrker og udfordringer som leder 

Læs mere om de forskellige personprofiler vi arbejder med her

Indhold

 • Større indsigt i dine styrker og udfordringer som leder samt konsekvenserne heraf

 • Større forståelse for menneskelige forskelle

 • Bedre kommunikation

 • Styrke din evne som leder til at motivere og udvikle dine medarbejdere

 • En vej til bedre dialog om 
  samarbejdsproblemer og konflikter

Udbytte

Alle ledere uanset branche, uddannelsesniveau og afdelings-størrelse.

Ønsker I profiler i en ledergruppe, kan I vælge at få en fælles tilbagemelding på profilerne i gruppen fremfor individuelle samtaler. 

Målgruppe

bottom of page