top of page

Outplacement

Formålet med dit outplacementforløb er både at styrke dig gennem den forandringsproces som en opsigelse fører med sig og støtte dig i at blive afklaret omring din fremtid. Vi kigger på hvad der er vigtigt for dig, hvilke mål du har og om du har de kompetencer der skal til for at nå dit mål. Vi gennemgår såvel CV som netværk og indholdet på diverse medier.

 

Der vil være hjemmeopgaver undervejs i forløbet og du vil opleve at det kan være krævende at tænke så meget over din fremtid og hvad du gerne vil. Det handler ikke kun om at få dig i arbejde men om at få dig i det rette arbejde.

Søg penge i Tryghedspuljen - vi hjælper gerne

Står organisationen overfor at skulle sige farvel til en eller flere medarbejder, som gerne skal kommer godt videre, så har du mulighed for at tilbyde et afklaringsforløb helt omkostningsfrit. Ved at søge midler i Tryghedspuljen 10.000 kr. inkl. moms pr. medarbejder får du dækket alle udgifter. Afklaringsforløbet skal gennemføres i opsigelsesperioden.

  • Det første møde - situation, forventninger, plan

  • Værdier – hvad er vigtigt for dig på job og privat

  • Personanalyse, styrker og kompetencer

  • Afklaring af jobmål

  • Markedsføring af dig – CV, ansøgninger, netværk og medier

  • Jobsamtale – forberedelse og personlig power

  • Telefonisk kontakt undervejs

7 møder

Brug profiler i forbindelse med rekruttering

Ønsker organisationen eller virksomheden at styrke rekrutteringsprocessen og få bedre beslutningsgrundlag.

Ved at lade de sidste kandidater udfylde en adfærdsprofil, får den ansættende leder et klart billede af om der er sammenhæng mellem kandidatens udsagn og profil.

Light udgave

Test af de sidste 3 kandidater og kort telefonisk tilbagemelding til kandidater og tilbagemelding til lederteamet - 2 timer.
 

Udvidet udgave
Udarbejdelse af ønske profil, test af kandidater, matchrapport*, kort telefonisk tilbagemelding til kandidater samt tilbagemelding til lederteamet - 2 timer.
 

*Matchrapport er en rapport, der viser hvor godt/dårligt kandidaterne matcher den ønskede profil

PROCESBESKRIVELSE

Vi modtager mailadresser på de sidste kandidater

Vi udsender profilspørge-skemaer

Vi genererer en kort rapport til kandidaten

Vi giver kandidaterne

30 min. tilbagemelding hver evt. via tlf.

I får en tilbagemelding med fordele og ulemper ved hver kandidat

I træffer selv en afgørelse

bottom of page