top of page

1:1 Ledelse i praksis

Walk the talk

At have gennemført lederkurser og uddannelser, er ikke ensbetydende med at teori bliver overført til praksis. Vi tager udgangspunkt i de værktøjer lederen har allerede og kan i et fortroligt rum udfordre lederen i at omsætte disse i praksis.

Hvordan

Du får en ledelseskonsulent, der følger dig og giver dig sparring. Du bestemmer omfang og fokus, som gerne skal indeholde elementer fra en normal dag. I dette fortrolige rum har du som leder muligheden for at styrke dit lederskab og blive udfordret på egen praksis. Med udgangspunkt i din hverdag; kommunikation med medarbejdere, mødeafvikling, konflikthåndtering etc. giver Spinoff dig supervision, sparring, coaching og feedback.

Supervision

I samråd med din konsulent, aftaler I en halv dag, hvor konsulenten følger dig i dit virke som leder. Konsulenten observerer din adfærd i forhold til det fastlagte mål, dig som rollemodel for den kultur du ønsker, fremtoning, styrker og udfordringer.

 

Sparring

Konsulent vil give dig sparring i forhold til brug af ledelsesværktøjer du allerede er bekendt med, og kan også give dig indblik i værktøjer, der er hensigtsmæssige for dig at anvende i en given situation.

 

Coaching

Coaching er et redskab til personlig udvikling, der baserer sig på en professionel dialog. Coaching skaber fokus – fokus på dig, dine mål og ønsker samt dine ressourcer.

Du vil blive coachet på problemstillinger og vil udarbejde individuelle mål, fokus og handlingsplan.

 

Feedback

Hver halve dag afsluttes med en feedback fra konsulenten til dig. Er der optaget video gennemgås den også her. Formålet med feedbacken er at viderebringe observationer af både positiv og negativ karakter på en konstruktiv måde.

bottom of page