top of page

Stress forebyggelse

Det er langt bedre og billigere at forebygge end at helbrede. Det gælder også stress. Alvorlig stress har en række konsekvenser. Det kan have store konsekvenser for såvel virksomheden som medarbejderne.  

Det er vigtigt, at stress ikke er et tabu i virksomheden. En proaktiv tilgang, som virksomhed i forhold til stress, bidrager til, at der iværksættes initiativer af

organisatorisk, oplysende og uddannelsesmæssig karakter for at reducere stress.

Udover at man organisatorisk skaber rammerne for at forebygge stress, er det nødvendigt, at både lederne såvel som medarbejderen får viden om stress. 

Vores fokus i stressreducerende indsatser er på følgende områder:

  • Arbejdskulturen

  • Psykiske arbejdsmiljø (Interne forhold, eksterne forhold og medarbejdernes holdning til arbejdet)

  • Rammerne

  • Ledelse

  • Viden om stress

  • Etablere et beredskab i forbindelse med stress

Det er ikke kun vores arbejde, der er kilde til stress, det kan være andre livsområder der er udfordringen. Faktum er, at selvom det er andre livsområder, der puster til vores stressniveau, så har det konsekvenser for arbejdspladsen. Vi har gode erfaringer med at give medarbejderne mulighed for at benytte en coach som middel mod stress.

For at oprette en fast coaching aftale, se mere under coaching i menuen.

bottom of page