top of page

Styrk kommunikationen

Volder kommunikationen problemer, oplever du at dine budskaber bliver misforstået eller mistolket. Eller har I brug for generelt at  styrke jeres evne til at kommunikere respektfuldt og assertivt i gruppen eller afdelingen?

 

Et par af grundstenene for kommunikation er, at det er modtageren, der bestemmer budskabet, og at alle har en god intention med det de siger og gør. Selv når vi tænker over det, er det svært at lykkes med kommunikation. Ofte bemærker vi ikke, når vores kommunikation er et fejlskud, modtagerne går derfra med en ganske anden "historie" end den vi ønskede at fortælle.

Mange ledere kommunikerer på den måde, de selv helst vil kommunikeres med, hvilket ikke nødvendigvis er den rette kommunikationsform for modtageren. For at lykkes, er evnen til at læse modtageren eller gruppen, og evnen til at omsætte dette til adfærd afgørende for succes.

Når vi har fokus på kommunikation i vores ledertrænings forløb, observerer vi lederen og giver feedback.

 

I vores forløb og processer giver vi dig indsigt i kommunikationens grundprincipper, indsigt i din egen kommunikation, menneskers måder at opfatte på og kommunikere på.

 

Vi søger at give forståelse for andres kommunikation samt hensigterne og motiverne bag denne.

Observation og tilbagemelding direkte til lederen på egen kommunikation.

 

Personprofiler er et effektivt værktøj til forståelse.

Indhold

Gennem træning får lederen mulighed for at identificere udviklingsområder og mål, så han/hun lærer at agere proaktivt og justere eventuel uhensigtsmæssig adfærd. 

Træner din evne til at læse modtageren eller gruppen, og evnen til at omsætte dette til adfærd.

Udbytte

Alle ledere uanset branche, uddannelsesniveau og afdelings-størrelse.

Ønsker I profiler i en ledergruppe, kan I vælge at få en fælles tilbagemelding på profilerne i gruppen fremfor individuelle samtaler. 

Målgruppe

bottom of page