top of page

Teambuilding

Har du brug for at styrke dine teams? Sæt spot på enhedens gensidige afhængighed af hinanden for at kunne skabe et bedre resultat.

Den praktiske del af at udvikle et team kaldes oftest teambuilding. Her benyttes praktiske øvelser til at fremtvinge adfærden fra hverdagen, som kan være en udfordring for teamets performance. Det er vigtigt at øvelserne vælges efter formålet og at der altid er en refleksion i teamet efterfølgende, som relateres til hverdagen.

Praktiske teambuilding øvelser bidrager med følgende:

  • det skaber en fælles reference for teamet

  • det gør det lettere at tale om hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd

  • det er læring, hvor man har det sjovt

  • det skaber sammenhold

  • det viser vigtigheden af tydelighed i teamet om mål, roller og processer

 

Praktisk teambuilding er både for velfungerede teams, som ønsker at nå endnu længere og for nystartede teams, som vil øge forståelse for hinandens forskelligheder og styrker.

Som led i et udviklingsforløb, anvendes teambuilding øvelserne også til individuel læring. Her er fokus på individets adfærd og reaktioner i gruppen.

bottom of page