top of page

3 workshops til skoler og institutioner 
med fokus på persontyper, adfærd og didaktik

Medarbejderne er det vigtigste råstof for en organisation. At give medarbejderne værktøjer, der kan gøre deres hverdag både mere konstruktiv og lettere, er en god investering. Ved at få større indsigt i de forskellige persontyper kan vi springe mange mellemregninger og potentielle konflikter over i samarbejdet og fokusere på opgaven.

 

Vi har skræddersyet 3 workshops, der giver konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan organisationen kan udvikle sig både fagligt og personligt. Der sættes fokus på kommunikation og samarbejde med forskellige persontyper, for dermed at styrke relationen til kollegerne. Få indsigt i de læringsstile, der passer til de forskellige persontyper og hvordan undervisningen kan tilpasses i hverdagen, så man bedre kan sikre, at det enkelte barn er med i undervisningen.

Young Women Brainstorming

WORKSHOP 1

Din persontype - Bliv bevidst om dine egne og andres styrker og kompetencer

 

Indhold

 • Introduktion til de forskellige typer - hvad er baggrunden, hvad kan vi bruge det til og hvad kan vi ikke bruge det til?

 • Få indsigt i, hvilken persontype du er.

 • Hvad karakteriserer de forskellige typer og hvordan kommer det til udtryk?

 • Hvilke vaner begrænser din personlige udvikling?

 

Udbytte

 • Få en række værktøjer, der hjælper dig til at bruge dine styrker.

 • Få indsigt i, hvad der motiverer dig og hvad der giver dig energi.

 • Udnyt dine kompetencer og få større arbejdsglæde.

 • Få et klart billede af jeres typer i teamet.

 

Dagen vil være en vekslen mellem teori, øvelser, workshops og plenumdiskussioner.

 

Praktisk information

For at sikre det mest optimale udbytte anbefaler vi, at alle medarbejdere gennemfører en profiltest og modtager en typemåling for at finde ud af, hvilken persontype man er.

 

Varighed: ½ dag, 4 timer

Brainstorming

WORKSHOP 2

Kommunikation og adfærd - styrk dit samarbejde med dine kolleger

 

Indhold

 • Hvad skal du være opmærksom på i din kommunikation med forskellige typer?

 • Optimer samarbejdet med kollegerne og nå jeres mål.

 • Effektiv håndtering af bl.a. konflikter og stress.

 • Få dit budskab igennem, klart og tydeligt.

 

Udbytte

 • Få konstruktive redskaber til at håndtere konflikter, stress og misforståelser.

 • Lær at bruge typeprofiler som et værktøj til at optimere din kommunikation og adfærd samt skabe større respekt og forståelse for hinanden.

 • Få metoder til at styrke relationen til kolleger gennem dialog og sparring.

 • Udnyt hinandens potentiale og brug det konstruktivt i samarbejdet.

 

Med afsæt i konkrete dilemmaer fra deltagernes hverdag vil dagen være en vekslen mellem undervisning, workshops og plenumdiskussioner.

 

Praktisk informationer

Dette modul kan gennemføres i mindre grupper op til 14 personer.

 

Varighed: ½ dag, 4 timer

Teacher and Pupil

WORKSHOP 3

Profiltyper, børn og didaktik
 

 

Indhold

 • Hvilke læringsmetoder er mest egnet til de forskellige persontyper? Få mulighed for at sætte din didaktiske metode i relation til persontyper.

 • Hvad skal du være opmærksom på i undervisningen - styrker og udfordringer?

 • Hvordan kommer forskellighederne til udtryk blandt børn?

 • Hvordan kan man rumme så mange forskelligheder på én gang og undgå konflikter?

 • Kig på eleverne og din relation til dem gennem nye briller.

 

Udbytte

 • Bliv bedre til at afkode børnenes signaler - både de direkte og de indirekte signaler.

 • Få større indsigt i hvorfor børn reagerer forskelligt - og udnyt deres forskelligheder.

 • Sådan styrker du relationen til børnene og skaber et større følgeskab.

 • Mulighed for videndeling på tværs af årgange og teams.

 

Dagen vil være en vekslen mellem undervisning, wokshops og plenumdiskussioner. Der er mulighed for at bruge videooptagelser til egen læring.

 

Praktisk informationer

Dette modul kan gennemføres i mindre grupper op til 14 personer.

 

Varighed: ½ dag, 4 timer

bottom of page