top of page
  • Spinoff

Stress fra en leders stol


Hvordan skal jeg, som leder, takle at en medarbejder rammes af stress? Er det mig, der har svinget for hårdt med pisken, eller hvor skal årsagen findes? Vi giver dig gode råd til, hvordan du kan hjælpe din medarbejder tilbage i topform.

Stress er et følsomt og privat emne og det kan være vanskeligt at gennemskue, hvordan man, som leder, håndterer situationen. Vi mener, at du på bedste vis kan hjælpe din medarbejder ved at:

  • Være opmærksom på stresssymptomerne - Det er ikke altid, at medarbejderen selv kan se symptomerne. Stress skal tages i opløbet og det er derfor vigtigt, at du også er opmærksom på symptomerne såsom ændret humør, glemsomhed, mindre grad af engagement, overdrevet grad af engagement eller hvis medarbejderen løser opgaver anderledes.

  • Få uvildig hjælp - Mange stressramte medarbejdere opretholder en facade overfor lederen. Du må huske på, at du er i stand til at fyre og det kan derfor være rigtig svært for medarbejderen at betro sig til dig. Du kan, som leder, ikke komme ind til kernen af stressen og behøver uvildig hjælp.

  • Tage ansvar - Det er rigtig vigtigt, at du tager ansvar for stressen og gør, hvad du kan for at hjælpe din medarbejder.

  • Arbejd med teamets kommunikation, relationer og trivsel. Stress er ikke altid forsaget af et hårdt arbejdspres. Det kan i lige så høj grad skyldes et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det kan give et stort pres på dine medarbejdere, hvis dit team er sammensat af forskellige personlighedstyper, som har svært ved at arbejde sammen.

  • God fordeling af opgaver. Det kan også give anledning til stress, hvis fordelingen af arbejdsopgaver er forkerte. Du skal derfor spørge dig selv, om alle i dit team laver det, de er bedst til.

Det er vigtigt at skabe en arbejdskultur, hvor der udvises respekt for hinanden og hinandens bidrag.

Men det er ikke kun vigtigt at finde kernen til stressen. Skal din medarbejder yde sit bedste igen, er det også vigtigt, at tage hånd om medarbejderen når han/hun vender tilbage på arbejde.

  • Anerkend medarbejderen ved at give dig tid til at lytte - Dine medarbejdere har som ofte brug for at læsse af med sine bekymringer. Det vigtigste er at lytte og spørge ind til hvordan medarbejdere har det. Hvis du bliver bedt om at gøre noget konkret, skal du kun sige ja, hvis du har i sinde at gøre det.

  • Prioriter arbejdsopgaver og giv feedback - Det er vigtigt ikke at bombardere medarbejderen med arbejdsopgaver, men vær præcis i prioriteringen af opgaverne. Yderligere er det vigtigt, at din medarbejder får feedback minimum hver uge, da medarbejderen har brug for at opnå en forståelse for sin egen arbejdsindsats. Feedback kan både være positiv og det der skal ændres.

  • Hav tålmodighed - Det tager tid at komme tilbage på fulde omdrejninger. Hav fleksible rammer, vis hensyn og giv ekstra line. Det er dog vigtigt, at medarbejderen kommer tilbage til dagligdagen hurtigst muligt.

  • Informer teamet - Det er vigtigt, at du holder medarbejderens kolleger informeret gennem hele forløbet. Kollegerne skal vide, hvad det indebærer at have stress. De skal også tage hensyn til medarbejderen og du skal minde dem om, at selvom medarbejderen er tilbage på jobbet, er det ikke ensbetydende med, at han/hun er rask. Helt konkret skal der forventningsafstemmes i teamet.

Ønsker du hjælp til at undgå stressramte medarbejdere? Vi hjælper teams til bedre trivsel og samarbejde. Vi skaber overskud i hverdagen og tilbyder forløb inden for stresshåndtering. Læs mere om, hvordan vi kan byde ind med stressreducerende indsatser hos jer her.


38 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page