top of page
  • Spinoff

KULTUR GIVER BUNDLINJE


Du kommer ind i et lokale og med det samme kan du mærke, at her har du ikke lyst til at være længere en højest nødvendigt. Den samme fornemmelse kan man få i organisationer eller teams og grupper. Er det dit eget lokale vi taler om kan du lave om på det, så der bliver rart at være, men hvad hvis det er en organisation eller lignende? Kan den også ændres?

At arbejde med kultur er et arbejde med vaner, overbevisninger og indstilling hos de mennesker der via deres adfærd skaber kulturen. Det virker ikke alene at lade marketing eller HR producere kaffekopper og musemåtter, med værdier og ønsket adfærd og så tro at vi er home safe. Det kræver ledelsesmæssig commitment og kongruens samt involvering af medarbejderne. Derudover kræver det, at den ”nye” adfærd er:

  • Anerkendt (jeg bliver belønnet, målt set ved at have den nye adfærd)

  • Mulig (jeg har kompetencerne og der er ingen hindringer)

  • Normal (andre som mig gør det også, specielt dem jeg ser op til - mine rollemodeller)

John Kotter (amerikansk forfatter) definerer kultur sådan; ”Kultur består af gruppens normer for adfærd og de ​​underliggende fælles værdier , der hjælper med at holde disse normer på plads”.

Anerkender vi at en uhensigtsmæssig kultur påvirker bundlinjen og produktiviteten negativt, og erkender at vi har en sådan kultur i vores organisation, så er der basis for at kaste sig ud i arbejdet med at forandre kulturen. Når kultur er defineret, som en gruppes normer for adfærd, så er vores erfaring, at det er vigtigt først at forstå, hvad der nærer den nuværende kultur. Lad mig komme med et eksempel. Der eksisterer i nogle organisationer en kultur, hvor man taler om hinanden og ikke med hinanden, der investeres tid og kræfter i gangbrokkeri og kaffesladder. Skal man gøre op med en sådan kultur, er det vigtigt at forstå at den trods sit negative ansigt, stadig repræsenterer en energi, den repræsenterer også en tryghed, for det er det vi plejer at tale om, det er måden vi plejer at gøre det. Anerkender vi udfordringerne ved at turde bryde mønstret og give slip på det vi kender for at arbejde for en ny og bedre kultur, har vi langt større chancer for succes.

Lad jer inspirere af den gamle historie om Pikes Peak https://youtu.be/HKBS6qa6DeA, et rigtig godt udgangspunkt for et kulturseminar. Rigtig god weekend, husk at vi alle bidrager til den kultur, vi er en del af.


100 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page